Sprekers

Anton Bakker

SLO
Curriculumontwikkelaar Mens & Maatschappij

Hanna Beuling

SLO
Hanna Beuling is ECHA-specialist en als curriculumontwikkelaar werkzaam bij SLO, voornamelijk bij het onderdeel "Hoogbegaafdheid en talentontwikkeling". Zij heeft ervaring in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs.

Minka Dumont

Minka Dumont heeft vijfentwintig jaar ervaring in het reguliere basisonderwijs waarvan ruim 15 jaar in plusklassen in Amstelveen. Haar passies zijn het vertalen van theorie en wetenschappelijke inzichten naar de onderwijscontext en het ontwikkelen van een

Anne Mijke van Harten

Anne Mijke van Harten is oprichter en eigenaar van Earth Games. Geschoold als sociaal pedagogisch hulpverlener, spelbegeleidster en hartfocustrainer 'leren met hoofd, hart en handen', selecteert en ontwikkelt Anne Mijke sinds 2003 spelmaterialen met een p

Lieke Hergelink

Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Lieke Hergelink is conrector onderwijs, onderwijsontwikkelaar en ECHA-specialist in Gifted Education.

Paul Iske

School of Business and Economics, Universiteit Maastricht
Hoogleraar Open Innovatie & Business Venturing

Inge Jansen

SLO
Curriculumontwikkelaar Nederlands

Kim Lijbers

Coördinator van en junior-onderzoeker bij de onderzoekswerkplaats POINT.

Liesbeth Pennewaard

SLO
Curriculumontwikkelaar moderne vreemde talen

Mirian Rutten

Mirian Rutten is coach, begeleider en opleider, gespecialiseerd in (hoog)begaafde jongeren en volwassenen. Ze biedt trainingen en individuele coaching op maat. Zelfstandig, maar ook voor erkende organisaties.

Geesje van Slochteren

SLO
Curriculumontwikkelaar leraren en curriculumontwikkeling

Kim Smeets

Coördinator van en junior-onderzoeker bij de onderzoekswerkplaats POINT.

Nora Steenbergen-Penterman

SLO
Nora Steenbergen-Penterman is projectleider van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO). Daarnaast is zij ECHA-specialist in Gifted Education, onderwijskundige, lerares en senior leerplanontwikkelaar.

Rondes:

Lineke van Tricht

Lineke van Tricht is directeur van Bureau Talent, experts in de ontwikkelings van cognitief talent (10-18 jaar). Daarnaast is zij docente aan de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en promovenda bij Prof.Dr. Lianne Hoogeveen en Prof.Dr.

Moniek Warmer

SLO
Curriculumontwikkelaar kunst & cultuur

Judit Weekenborg

Schoolleiders voor de Toekomst
lid kerngroep

Marc van Zanten

SLO
Curriculumontwikkelaar rekenen/wiskunde

Ragnild Zonneveld

Ragnild Zonneveld is senior onderwijsadviseur en pedagogisch coach bij Cedin. Ze is ECHA specialist in Gifted Education en Jonge Kind Specialist. Daarnaast is ze voorzitter van het landelijke ECHA Netwerk.