Leerlingen met een migratieachtergrond en/of uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status, krijgen in Nederland minder kansen om succesvol te zijn in het onderwijs. Verschillende factoren spelen daarbij een rol, waaronder minder geschikte screeningsinstrumenten, lage verwachtingen en taalachterstanden. In het Erasmus+ project Creating equal opportunities at school: empowering students through teaching academic language ontwikkelde Bureau Talent samen met Europese partners een lesprogramma ‘academische taal’ dat leerlingen helpt om taalachterstanden weg te werken. In deze inspiratiesessie gaan we in op het probleem van taalachterstand in relatie tot kansengelijkheid, maken we de deelnemers deelgenoot van de wetenschappelijke basis waarop het lesprogramma gebouwd is en maken ze kennis met de verder doorontwikkelde lesmethode.

 

Lineke van Tricht is directeur van Bureau Talent, experts in de ontwikkelings van cognitief talent (10-18 jaar). Daarnaast is zij docente aan de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en promovenda bij Prof.Dr. Lianne Hoogeveen en Prof.Dr. Anouke Bakx.

Media & Downloads

Tijd en locatie

    • 25 van 30 plaatsen beschikbaar
  • Lineke van Tricht

    Lineke van Tricht is directeur van Bureau Talent, experts in de ontwikkelings van cognitief talent (10-18 jaar). Daarnaast is zij docente aan de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en promovenda bij Prof.Dr. Lianne Hoogeveen en Prof.Dr.