Sprekers

Eric Besselink

Iselinge
Eric Besselink studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Onderwijskunde, was leerkracht en directeur basisonderwijs in Wehl en is nu werkzaam op Iselinge Hogeschool te Doetinchem als projectleider van de Academische Werkplaats en projectleider van het

Eric Besselink

Eric Besselink studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Onderwijskunde, was leerkracht en directeur basisonderwijs in Wehl en is nu werkzaam op Iselinge Hogeschool te Doetinchem als projectleider van de Academische Werkplaats en projectleider van het

Gertrud Cornelissen

Gertrud Cornelissen is in mei 2016 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de uitwerking van literaire gesprekken op de literaire competentie van leerlingen in het basisonderwijs.

Gertrud Cornelissen

Gertrud Cornelissen is in mei 2016 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de uitwerking van literaire gesprekken op de literaire competentie van leerlingen in het basisonderwijs.

Carolien Frijns

Carolien Frijns (KU Leuven, Centrum voor Taal en Onderwijs) is recent gepromoveerd op een onderzoek naar tweedetaalverwerving bij kleuters. Het hoofddoel van haar onderzoek is een bijdragen aan (meer) gelijke onderwijskansen voor kwetsbare leerders in onz

Emy Koopman

Stichting Lezen
Emy Koopman is schrijver, onderzoeker en journalist. In september 2016 promoveerde zij cum laude aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift Reading Suffering, over de effecten van literair lezen op empathie en reflectie. In diezelfde maand verscheen

Gerri Koster

Gerri Koster is werkzaam als nascholer/ontwikkelaar en Taalspecialist bij De Activiteit, het Landelijk Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Alkmaar.

Gerri Koster

Gerri Koster is werkzaam als nascholer/ontwikkelaar en Taalspecialist bij De Activiteit, het Landelijk Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Alkmaar.

Joanneke Prenger

SLO

Rondes:

Jantien Smit

SLO
Jantien Smit is leerplanontwikkelaar taal bij SLO en houdt zich bezig met projecten rond taal in de vakken en het taalonderwijs aan meertalige en taalzwakke leerlingen.

Jantien Smit

SLO
Jantien Smit is leerplanontwikkelaar taal bij SLO en houdt zich bezig met projecten rond taal in de vakken en het taalonderwijs aan meertalige en taalzwakke leerlingen.

Anneke Smits

Windesheim
Anneke Smits werkt als associate lector voor het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van Windesheim. Daarnaast werkt zij in het LIST en DENK! project en met Erna van Koeven in de leerkring Geletterdheid en Schoolsucces. De blog van de leerkring is te vind

Anneke Smits

Anneke Smits werkt als associate lector voor het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van Windesheim. Daarnaast werkt zij in het LIST en DENK! project en met Erna van Koeven in de leerkring Geletterdheid en Schoolsucces. De blog van de leerkring is te vind

Anne Vermeer

Anne Vermeer was tot hij in 2016 met pensioen ging UHD Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de universiteit van Tilburg. Hij deed onderzoek en gaf onderwijs op het gebied van tweede-taalverwerving van en tweede-taalonderwijs aan kinderen.

Saskia Versloot