In het afgelopen decennium is er in toemende mate aandacht voor de rol van taal bij het leren van rekenen-wiskunde. Het ontwikkelen van "rekentaal" verdient vooral aandacht in meertalige klassen, maar is essentieel voor het inzichtelijk leren van alle leerlingen. Om deze rekentaalontwikkeling mogelijk te maken, is doelgerichte interactie nodig. Daar waar leraren in taalzwakke klassen soms geneigd zijn om taal te versimpelen, behoeft de ontwikkeling van rekentaal juist expliciete aandacht. In haar lezing laat Jantien Smit zien hoe een leerkracht de talige ontwikkeling die nodig is om lijngrafieken te beschrijven en te interpreteren, kan ondersteunen. Eerst gaat ze in op de specifieke taal die nodig is om lijngrafieken te kunnen interpreteren en beschrijven. Vervolgens laat ze een didactische aanpak zien waarmee leerlingen deze taal verwerven. Een videofragment toont interactieve scaffolding-strategieën waarmee de leerkracht in klassikale discussies talige ondersteuning kan bieden. Ook worden in de lezing voorbeelden van taalgericht lesmateriaal getoond.

Tijd en locatie

    • 8 van 50 plaatsen beschikbaar
  • Jantien Smit

    SLO
    Jantien Smit is leerplanontwikkelaar taal bij SLO en houdt zich bezig met projecten rond taal in de vakken en het taalonderwijs aan meertalige en taalzwakke leerlingen.