In ons werk als nascholers werken wij met teams en leerkrachten die graag, zonder een methode, een beredeneerd, breed aanbod voor taal ontwerpen. Zij doen dit omdat ze de meerwaarde ervan ervaren.
Het integreren van taaldoelen in een thema zorgt voor een betekenisvol aanbod, waarbij het doel tweezijdig is: de kinderen leren taal en vakinhoud. In deze workshop krijgen de deelnemers aan de hand van twee goede praktijken inzicht in deze ontwikkelingsgerichte aanpak. Wij kijken naar een uitwerking van het leesonderwijs in groep 3 bij het thema ‘Licht en donker’ en wij nemen een kijkje in een school voor speciaal basisonderwijs. Het team van deze school zet de eerste stappen op het pad van Thema’s en Taal vanuit de wens kinderen actievere taalleerders te laten zijn. Zien of dat lukt?

Tijd en locatie

    • vol
  • Gerri Koster

    Gerri Koster is werkzaam als nascholer/ontwikkelaar en Taalspecialist bij De Activiteit, het Landelijk Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Alkmaar.