Een school heeft drie jaar geleden vol goede moed een begrijpend leesmethode aangeschaft. Ze hebben inmiddels voldoende ervaring opgebouwd met deze methode maar krijgen meer en meer twijfels…. Leerlingen die zwak zijn in begrijpend lezen blijven dat, en van sommige andere leerlingen flipperen de resultaten gewoon raar op en neer. Hoe zit dat eigenlijk met begrijpend leesmethodes? Wat doen ze (minder) goed? En wat is er nodig om meer greep te krijgen op het schijnbaar ongrijpbare proces van leren begrijpend lezen? In deze lezing wordt een brede visie op begrijpend lezen toegelicht van waaruit onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden over het (al dan niet methodisch) handelen ten aanzien van begrijpend lezen.

  • Anneke Smits

    Anneke Smits werkt als associate lector voor het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van Windesheim. Daarnaast werkt zij in het LIST en DENK! project en met Erna van Koeven in de leerkring Geletterdheid en Schoolsucces. De blog van de leerkring is te vind