Leerlingen uit het basisonderwijs die deelnemen aan literaire gesprekken ontwikkelen zich in het verwoorden van hun belevingen, interpretaties en beoordelingen. Ze gaan meer en meer verschillende soorten vragen stellen, ze maken mindmaps ter oriëntering op het boek dat ze met de hele klas gaan lezen en na afloop om hun lees- en gesprekservaringen te ordenen. De literaire gesprekken, zes gesprekken over een boek, zijn opgebouwd volgens een vast stramien, met als uitgangspunt de opmerkingen die de lezers tijdens het lezen maken over hun eigen leeservaringen.
Het doel van deze presentatie is inzicht over de opzet en waarde van literaire gesprekken, vaardigheden om deze gesprekken uit te voeren en meningsvorming over de plaats van deze gesprekken in het leesonderwijs.
Graag ga ik met u in discussie over de mogelijkheid en wenselijkheid om leesstrategieën niet meer aan te leren via methodes begrijpend lezen, maar deze en andere leesvaardigheden op een motiverende manier te ontwikkelen door samen met leerlingen een viertal jeugdboeken te lezen en met elkaar te bespreken.

Tijd en locatie

    • 3 van 25 plaatsen beschikbaar
  • Gertrud Cornelissen

    Gertrud Cornelissen is in mei 2016 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de uitwerking van literaire gesprekken op de literaire competentie van leerlingen in het basisonderwijs.