Sprekers

Miriam op de Beek

Miriam Op de Beek heeft ruime ervaring als logopedist, leerkracht en teamcoördinator in het Primair Onderwijs en is sinds 4,5 jaar werkzaam bij CPS. Ze zet op integere en intuïtieve manier haar kijk- en luistertalent in; bevlogen, positief en doelgericht. Op PO- en VO-scholen verzorgt ze trainingen in persoonlijk leiderschap. Ze begeleidt en coördineert meerjarige implementatietrajecten in onderwijsorganisaties gericht op (persoonlijk) leiderschap, zelfregulerend leren, Oracy en Burgerschap.

Leontine le Blanc

Leontine le Blanc is eigenaar van Leesadvies, specialist in lees- en spellingonderwijs en remedial teacher. Ze schrijft artikelen, geeft ouderbijeenkomsten over thuis op een leuke manier lezen en lezingen voor professionals met veel praktische tips. Leontine komt uit de onderwijspraktijk en heeft ruim 15 jaar ervaring in het speciaal basisonderwijs.

Renske Bouwer

Renske Bouwer is universitair docent Taal & Educatie aan de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar het bevorderen van de ontwikkeling van schrijfvaardigheid in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Ook onderzoekt ze kwaliteitsvolle manieren van toetsen en beoordelen van schrijfvaardigheid en de effectiviteit van (peer)feedback. Samen met docenten vertaalt ze de wetenschappelijke inzichten naar het onderwijs.

Jacqueline van den Brand

In 2000 heeft Jacqueline van den Brand de verkorte Pabo afgerond en is ze in het basisonderwijs terecht gekomen. In 2012 heeft ze de opleiding tot taalspecialist gevolgd. Deze taak vervult zij sindsdien op Basisschool Het Koraal te Assendelft. Daarnaast staat ze enkele dagen voor de groep. Haar streven is dat alle kinderen plezier beleven aan taal en dat zij lees- spreek- en schrijfvaardig de basisschool verlaten.

Sharisse van Driel

Mijn naam is Sharisse van Driel en ik ben postdoc onderzoeker bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Mijn onderzoek focust op de taalontwikkeling van kleuters.

Myrte Gosen

Myrte Gosen is universitair docent binnen de onderzoeksgroep Taal en Sociale Interactie en doet onderzoek naar onderwijsgesprekken binnen het primair en voortgezet onderwijs. 

Frans Hiddink (NHL Stenden) en Myrte Gosen (Rijksuniversiteit Groningen) zijn onderdeel van het Expertisecentrum Interactie in de Diverse Klas. Dit brengt onderzoekers van verschillende onderzoeksgroepen van de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden en de Hanze Hogeschool samen. De betrokken onderzoekers buigen zij zich over vraagstukken die te maken hebben met het leren in klassen zoals dat zichtbaar wordt in de interacties die leerkrachten met leerlingen en die leerlingen onderling met elkaar hebben (https://www.rug.nl/gmw/expertisecentrum-interactie-in-de-diverse-klas/).

Frans Hiddink

Frans Hiddink is lerarenopleider op de pabo van NHL Stenden en verricht vanuit het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van dezelfde hogeschool praktijkgericht onderzoek met leerkrachten.

Frans Hiddink (NHL Stenden) en Myrte Gosen (Rijksuniversiteit Groningen) zijn onderdeel van het Expertisecentrum Interactie in de Diverse Klas. Dit brengt onderzoekers van verschillende onderzoeksgroepen van de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden en de Hanze Hogeschool samen. De betrokken onderzoekers buigen zij zich over vraagstukken die te maken hebben met het leren in klassen zoals dat zichtbaar wordt in de interacties die leerkrachten met leerlingen en die leerlingen onderling met elkaar hebben (https://www.rug.nl/gmw/expertisecentrum-interactie-in-de-diverse-klas/).

Lies Pycke

Lies Pycke is lector aan de AP-hogeschool. Daarnaast is ze docent en coördinator van opleiding FMKJ op het ISVW.
Ze is transformatiecoach bij EduNext die scholen begeleidt in een 3-jarig innovatietraject. Ze werkt ook in een praktijk als kinder- en jongerencoach, loopbaanbegeleider en stress- en burnoutcoach. 

 

Jan T'Sas

Jan T’Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, leerkracht Nederlands in het voortgezet onderwijs, lerarenopleider en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en auteur van schoolboeken. De sessie steunt op zijn brede ervaring als leerkracht en op het doctoraatsonderzoek waarmee hij in 2018 promoveerde tot doctor in de Onderwijswetenshappen. Theorie en lesmateriaal over meerdere taalthema’s biedt hij aan op zijn website

Rianne de Wit

Rianne de Wit werkt als logopedist en taalcoördinator bij sbo Samuël. Het VR-schermspel is door haar ontwikkeld en onderzocht in het kader van de master onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Rianne schrijft over haar ervaringen in het sbo op www.taaldeur.nl.