In deze sessie krijg je drie korte flitspresentaties van inspirende voorbeelden van collega's die werken aan mondelinge interactie in de onderwijsprakijk. 

Leontine le Blanc. Praten over gedichten

Het is heel waardevol om leerlingen hun gedachten, gevoelens en ervaringen tijdens en na het lezen van een gedicht onder woorden te leren brengen. Tijdens dit praktijkrondje zal Leontine le Blanc (Leesadvies) vertellen wat dit op kan leveren. Ze zal delen hoe je dit praktisch vorm kunt geven zodat het geen overhoring over het gedicht wordt, maar het uitwisselen van leeservaringen en de persoonlijke beleving hierbij.

Jacqueline van den Brand. Spreken en gesprekken voeren: alle kinderen aan het woord.

Een inkijkje in hoe op bassischool Het Koraal de ontwikkeling van spreekvaardigheid ingebed is in alle facetten van het onderwijs. Een verhaal over o.a. het wekelijks leiden van de groepsbijeenkomst door kinderen, het geven van presentaties aan elkaar en aan ouders, het voeren van datamapgesprekken, het praten over boeken en actualiteit, het feedback geven, de onderlinge tekstbesprekingen na het schrijven en nog meer. Ook een inkijkje in hoe wij de ontwikkeling van spreken en gesprekken proberen te volgen en voor kinderen zichtbaar maken.

Rianne de Wit. Uitwisselen van informatie oefenen met het VR-schermspel

Het is een uitdaging om een klas vol leerlingen doelgericht te laten oefenen met gespreksvaardigheid en daarbij iedereen te voorzien van feedback. Met het VR-schermspel kun je dit op een leuke manier doen. In het spel helpen de leerlingen hun leerkracht met de voorbereidingen van een tentoonstelling voor ouders. Ze hangen de schilderijen die ze hebben gemaakt op de juiste plek, en testen een speurtocht uit. Intussen oefenen ze met beschrijven, luisteren en vragen stellen. Rianne de Wit zal het spel presenteren en vertellen hoe dit spel wordt ingezet op sbo Samuël.

Tijd en locatie

    • 18 van 50 plaatsen beschikbaar