Laat leerlingen in duo’s of groepen met elkaar praten en je krijgt drie mogelijke gespreksvarianten:
1. Het gesprek verloopt chaotisch, rumoerig en soms zelfs agressief, en het zit vol praat over dingen die niets met de taak of opdracht te maken hebben;
2. Het gesprek verloopt rustig en netjes maar ook oppervlakkig, waardoor het weinig of geen kwaliteit oplevert;
3. Het gesprek verloopt rationeel, met als hoofdingrediënten actief luisteren, sterk argumenteren en naar een consensus toewerken.
Van deze drie varianten leidt enkel de derde tot goed samenwerken, echt van elkaar leren en beter redeneren en argumenteren. De hamvraag luidt dan: hoe krijgt je jouw leerlingen zo ver? Tijdens deze sessie krijg je meer inzicht in de mechanismen die gesprekken tussen leerlingen doen falen of slagen. Centraal hierbij staat de exploratieve gesprekstechniek. Je maakt op een ervaringsgerichte manier kennis met een didactiek om deze, voor veel leerkrachten nieuwe gesprekstechniek te introduceren en in te oefenen in de klaspraktijk. De basis van deze didactiek is evidence-based. Dat wil zeggen: hij is met succes uitgeprobeerd in het primair onderwijs en de effecten ervan zijn op een wetenschappelijke manier vastgelegd. De sessie is een mix van observatie, analyse en kennismaking met nieuwe (en gratis) lessen die recent zijn ontwikkeld.