Het interactief voorlezen van prentenboeken is een manier om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Het voeren van een klassikaal gesprek over een prentenboek is echter niet altijd gemakkelijk. Tijdens de workshop laten we middels de principes van dialogische gespreksvoering zien hoe je tijdens het voorlezen meer ruimte kan geven aan de inbreng van de kinderen en zo tot betekenisvollere gesprekken komt. Aan het eind van de workshop heb je handvatten gekregen om het interactief voorlezen in je groep nog effectiever te maken.

Tijd en locatie

    • 11 van 30 plaatsen beschikbaar