Gesprekken zijn een van de belangrijkste pijlers van het onderwijs. Gesprekken dragen bij aan de sociale ontwikkeling van kinderen. Ze leren samenwerken, communiceren en empathie tonen. Maar ook het leren vindt via een belangrijk deel via gesprekken plaats. Interactie in de klas bevordert de taalontwikkeling van leerlingen. Door met elkaar te praten, worden leerlingen gestimuleerd om hun gedachten en ideeën te formuleren en te delen, wat bijdraagt aan hun kennisontwikkeling en het vergoten van hun woordenschat en gespreksvaardigheid. Daarnaast zijn gesprekken een belangrijk didactisch middel voor het bevorderen van de actieve betrokkenheid van de leerlingen, waardoor ze de lesstof beter begrijpen en onthouden.

Vanwege deze grote waarde van gesprekken is in de geactualiseerde conceptkerndoelen een apart subdomein 'Interactie' opgenomen, met twee conceptkerndoelen. Reden genoeg om deze netwerkdag in te zoomen op goede gesprekken in de klas. 

Van harte welkom! 

Locatie

Vergadercentrum Vredenburg

Vredenburg 19
3511BB Utrecht

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • Inschrijvingskosten: € 100

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa