Met dialogisch schrijven worden activiteiten voor lezen, schrijven en gesprekken voeren op een betekenisvolle manier geïntegreerd. Leerlingen lezen elkaars geschreven teksten en gaan hierover met elkaar in gesprek: wat vinden ze al overtuigend en wat kan nog beter? Op basis hiervan schrijven ze een tweede versie van hun tekst. Door elkaars teksten te lezen en daarover te sparren krijgen leerlingen meer oog voor het perspectief van de lezer. Ook leren ze dat een tekst nooit in één keer af is, maar dat herschrijven helpt. In deze bijdrage licht ik toe hoe je deze lessenreeks in de klas zo kunt toepassen dat leerlingen echt goede gesprekken gaan voeren over elkaars teksten. Ook bespreek ik aan de hand van voorbeelden van gesprekken en teksten hoe leerlingen door deze aanpak meer plezier krijgen in het schrijven van betere teksten.

 

Meer informatie: www.dialogischschrijven.nl

Tijd en locatie

    • 11 van 35 plaatsen beschikbaar