Programma LNT netwerkdag | Alle leerlingen taalcompetent!

 • Inloop met koffie en thee
 • Opening en mededelingen
 • Op weg naar taalcompetente leerlingen - proces en product van de geactualiseerde kerndoelen
 • Koffie
 • Keuzesessie ronde 1:
 • Lunch - met stand van boekhandel Goedhart
 • Wie niet leest is gek
 • Rondetafelgesprekken: een duik in de domeinen!
 • Keuzesessie ronde 2:
 • Verloting
 • Slot