Sprekers

Jantien Dhont

Jantien Dhont is vakexpert en curriculumontwikkelaar Nederlands, afdeling PO bij SLO. Samen met haar collega Mariette Hoogeveen bedacht ze praktijkvoorbeelden bij de begrippen uit de leerlijn ‘Begrippen voor taalbeschouwing’.

Meike Korpershoek

Meike Korpershoek is mbo- en hbo-docent Nederlands en heeft een onderwijsadviesbureau, de Taalprof. Haar expertise richt zich met name op schrijfonderwijs, leesplezier en taalbewust beroepsonderwijs. Samen met Monica Koster schreef zij het boek Maak er geen punt van! over feedback geven op schrijfproducten.

Monica Koster

Monica Koster is onderzoeker, ontwikkelaar en onderwijsadviseur en promoveerde op onderzoek naar schrijfonderwijs in het po met de lesmethode Tekster. Ook is ze hoofdredacteur van tijdschrift MeerTaal. Samen met Meike Korpershoek schreef zij het boek Maak er geen punt van! over feedback geven op schrijfproducten.

Hanna Kuijs

Hanna Kuijs is leerkracht en onderwijskundige, gespecialiseerd in NT2 en meertaligheid. Ze houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling van methodieken en materialen voor inclusief (taal)onderwijs, waarbij ze haar eigen klas als proeftuin gebruikt.

Marlon Ruwette

Marlon Ruwette studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteiten van Leiden en Utrecht. Marlon promoveerde in 2023 op het onderwerp leesbevordering in groep 7 en 8.  Ze is docent aan de Master Taalbewust Leren aan de Hogeschool Rotterdam.

Naomi Smits

Naomi Smits werkt als leerkracht op een basisschool in De Meern, waar ze ook leescoördinator is. Ze is medeoprichter van de Leesknokploeg en publiceerde onlangs Wie (dit) niet leest is gek, waarin zij antwoord geeft op de vele vragen waar leerkrachten in het basisonderwijs mee worstelen. Met haar enthousiasme en ervaring inspireert ze studenten en leerkrachten voor het leesonderwijs. 

Jeroen Steenbakker

Jeroen Steenbakkers heeft 27 jaar Nederlands gegeven op de middelbare. Hij gaf les van brugklas (alle niveaus) tot en met vwo-6. Met een lerarenbeurs van Dudoc Alfa heeft hij promotieonderzoek gedaan naar een vernieuwende aanpak voor schrijfstijl- en formuleeronderwijs. De lessenserie Schrijfstijl wordt inmiddels op veel scholen gegeven. In 2023 verscheen het proefschrift Speelse toewijding – een pedagogisch didactisch onderzoek naar schrijfstijl- en formuleeronderwijs voor klas 3 en 4 havo/vwo. Van dit proefschrift verscheen (met dezelfde titel) een sterk ingekorte publiekseditie bij uitgever Phronese

Anne-Christien Tammes

Anne-Christien Tammes is curriculumontwikkelaar en taalexpert primair onderwijs bij SLO, het landelijk expertisecentrum voor curriculumontwikkeling. Als lid van het programmateam basisvaardigheden houdt zij zich bezig met thema’s als samenhang binnen de taaldomeinen en tussen taal en andere vakken, taaldenkgesprekken en formatief evalueren.  

Theo Witte

Theo Witte is vakdidacticus Nederlands die onder meer onderzoek heeft gedaan naar het stimuleren van de ontwikkeling van literaire competentie in het voortgezet onderwijs. Hij is de grondlegger van de populaire website lezenvoordelijst.nl en nauw betrokken bij de methode Kern Nederlands Taal en Cultuur. Onlangs ontwikkelde hij samen met Gertrud Cornelissen een doorlopende leerlijn voor de ontwikkeling van literaire competentie voor het basis- en voortgezet onderwijs.