Sprekers

Liesbeth Baartman

Liesbeth Baartman werkt als bijzonder lector Toetsing en Beoordeling bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht.

Hogeschool Utrecht
Bijzoner lector Toetsing en Beoordeling

Rosa Bartman (MA(Ed)

Rosa Bartman MA(Ed) is docent bij de masteropleiding Toetsdeskundige en de tweedegraadslerarenopleiding Spaans. Daarnaast is zij lid van lectoraat Technology Enhanced Assessment bij Fontys Lerarenopleidingen Tilburg. Zij is tevens werkzaam als toetsdeskundige en projectleider bij het cluster examens (moderne vreemde) talen bij Cito.

Fontys lerarenopleidingen Tilburg
docent masteropleiding Toetsdeskundige en tweedegraadslerarenopleiding Spaans

Annerieke Dogger

Annerieke Dogger is leerkracht in groep 6 van Basisschool De Hazesprong in Nijmegen en unitleider om het formatief handelen binnen deze school te integreren.

De Hazesprong, Nijmegen
Leerkracht basisonderwijs

Pieter Gerrits

Vanuit SLO ben ik betrokken bij de projectgroep Formatief evalueren in het basisonderwijs. Daarnaast werk ik als onderwijsadviseur. Met scholen ontwikkel ik een formatieve werkwijze. Dit betekent dat formatief evalueren in concrete lessen en in het beleid- en denken van teams terug te zien is.

SLO
Curriculumontwikkelaar

Lars Goertzen

Onderwijsstichting Movare
PhD candidate Maastricht University

Inge Jansen

Inge Jansen is curriculumontwikkelaar Nederlands in het voortgezet onderwijs bij SLO. Ze houdt zich hier o.a. bezig met formatief evalueren. Samen met collega’s van SLO, de UT en docenten uit de onderwijspraktijk heeft ze in de afgelopen jaren een training formatief evalueren voor docenten in het voortgezet onderwijs ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Hiervoor werkte ze als docent en ontwikkelaar op internationale scholen in Singapore, Dubai en Abu Dhabi. Daar was formatief evalueren al onderdeel van haar lespraktijk.

SLO
Curriculumontwikkelaar Nederlands

Emiel de Kleijn

Emiel de Kleijn heeft 25 jaar natuur- en scheikunde gegeven op verschillende scholen in het voortgezet onderwijs, was vakdidacticus aan de lerarenopleiding en beleidsmedewerker/aansluitingsdocent op de Radboud Universiteit. Vanaf 2007 werkt hij als leerplanontwikkelaar natuurwetenschappen, met als speerpunt scheikunde, bij SLO. Sinds vier jaar is hij als begeleider betrokken bij projecten omtrent formatief evalueren.

SLO
Curriculumontwikkelaar natuurwetenschappen

Gäby van der Linde-Meijerink

Gäby van der Linde-Meijerink werkt bij SLO als curriculumontwikkelaar/onderwijskundige. Ze is projectleider Jonge kind, waar ze inhoudelijk betrokken is bij alles rondom educaties en onderwijs aan jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar (voor- en vroegschoolse educatie). Verder is ze betrokken bij de thema's/projecten: inhoudslijnen en doel-uitwerkingen primair onderwijs, digitale geletterdheid (in het primair onderwijs), formatief evalueren in het primair onderwijs, tweetalig primair onderwijs (tpo) Engels, identiteitsontwikkeling bij kinderen en het programma actualisatie kerndoelen.

Ze wil curriculumontwikkeling vormgeven vanuit theorieën, innovatie-inzichten en (eigen) praktijkervaring. Belangrijk uitgangspunt bij haar werkzaamheden zijn het streven naar maatwerk in co-creatie, het realiseren van 'goed' onderwijs aan alle kinderen én uitgaan van kracht en talenten van een ieder en het samen ontwerpen van onderwijs.

Gäby heeft ervaring als leerkracht basisonderwijs en ruime expertise op het gebied van (ortho)pedagogiek.

SLO
Onderwijskundig leerplanontwikkelaar/ thema-expert curriculum & maatwerk

Machteld Moonen

Machteld Moonen is curriculumontwikkelaar bij SLO. Haar aandachtsgebieden zijn onder andere Engels in het primair onderwijs en formatief evalueren.

SLO
Curriculumontwikkelaar

Rob Nijhuis

Rob Nijhuis MSc is lerarenopleider en vakdidacticus bij de tweedegraadslerarenopleiding Frans van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is hij lid van het lectoraat Didactiek (van de Hoge Verwachtingen) onder leiding van Lia Voerman. Ook werkt hij als didactisch en beeldcoach binnen het Cluster Talen. 

Hogeschool Rotterdam
lerarenopleider en vakdidacticus tweedegraadslerarenopleiding Frans

Lotte Seinen

Op de Hazesprong werken we vanuit het gedachtengoed ‘Leren Zichtbaar Maken’ van John Hattie. Formatief evalueren is een middel wat we inzetten om leerlingen meer leerplezier en betere resultaten te laten halen. Dit maakt dat leerkrachten trots zijn op wat ze doen en plezier in het vak lesgeven hebben. Als teamleider begeleid ik het proces van formatief evalueren en monitor de kwaliteitsaanpak, dit doen we o.a. doormiddel van kwaliteitskaarten.

Basisschool de Hazesprong
Teamleider

Gerdineke van Silfhout

Gerdineke van Silfhout is werkzaam bij SLO, landelijk expertisecentrum curriculumontwikkelaar. Als programmamanager is zij verantwoordelijk voor de huidige actualisatie van examenprogramma’s in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Als curriculum- en toetsexpert houdt zij zich daarbij ook bezig met zowel toetsing in dienst van leren als de kwaliteit en kwaliteitsborging van afsluitende toetsing.

SLO
Programmamanager

Dominique Sluijsmans

Dominique Sluijsmans werkt als lector Curriculumontwikkeling bij de Hogeschool Rotterdam en tot 1 september als docent bij de master Curriculumontwikkeling bij de faculteit Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Radboud Universiteit. Ze is daarnaast bestuurslid van Toetsrevolutie Coöperatie. Rode draad in haar werk als onderzoeker, docent en adviseur zijn de thema's formatief handelen, studentbetrokkenheid, toetsing en curriculumontwerp. Meer over haar werk is te vinden op haar website sluijsmans.net

Janneke van der Steen

Janneke van der Steen is werkzaam als onderzoeker en lerarenopleider bij de Academie Educatie van de HAN. Haar werkzaamheden richten zich voornamelijk op formatief evalueren en het onderzoekend vermogen van leraren. Binnen deze thema’s voert zij onderzoek- en ontwikkelprojecten uit en is ze betrokken bij advies, opleiding/professionalisering en begeleiding. Ze behaalde haar MSc in Pedagogische wetenschappen en MSc in Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit. Voordat ze in haar huidige functie begon, werkte ze twee jaar als onderzoeker en lerarenopleider bij de Radboud Docenten Academy van de RU.

Onderzoeksteam kwaliteiten van leraren - Academie Educatie - HAN university of applied sciences
Onderzoeker

Anne-Christien Tammes

Anne-Christien Tammes is curriculumontwikkelaar/taalexpert primair onderwijs en projectleider formatief evalueren bij SLO.

SLO
Curriculumontwikkelaar/taalexpert

Nicoline Tammes

Nicoline Tammes is leerkracht basisonderwijs met veel ervaring op het gebied van formatief evalueren.

Leerkracht basisonderwijs

Bas Trimbos

Bas Trimbos is curriculumontwikkelaar moderne vreemde talen (MVT). Hij is inhoudelijk vooral betrokken bij de invoering van het Europees Referentiekader (ERK), concretisering van doorlopende leerlijnen, en formative assessment. Hij werkt veel met docenten en schoolleiders in leernetwerken waarbij werken aan een feedbackcultuur en formative assessment een centrale plek innemen.

Te volgen op Twitter https://twitter.com/bastrimbos

SLO
Curriculumontwikkelaar

Marijke Veugen

Marijke Veugen doet haar PhD in formatief evalueren binnen het FE leernetwerk. Zij is nu in de afrondende fase en heeft inmiddels meerdere onderzoeken afgerond. Zij kan o.a. vertellen hoe docenten in het netwerk FE in de klas hebben ingezet toen zij net met FE begonnen, hoe zij zich ontwikkelen door de tijd heen, hoe online FE eruit ziet en hoe docenten samen met leerlingen FE inzetten in de klas.

Universiteit Wageningen

Blanca Wilde López

Blanca Wilde López is docent Spaans en Engels met twintig jaar ervaring in zowel het po, mbo, vo en het hbo. Zij heeft verschillende implementatietrajecten begeleid met als doel formatief handelen onderdeel te laten worden van een op effectief-leren-gerichte onderwijscultuur. Tegenwoordig werkt zij als schoolleider in het vo en als trainer en adviseur bij Toetsrevolutie. Vanuit haar rol als adviseur ondersteunt zij docententeams bij vraagstukken als: curriculumontwerp, formatief handelen en effectief leren. Daarnaast zet zij zich graag in voor krachtig en zinvol vreemdetalenonderwijs waarin formatief handelen een belangrijke rol speelt.

Isendoorn College
Afdelingsleider tweetalig havo/vwo

Christel Wolterinck

Christel H.D. Wolterinck-Broekhuis is promovenda bij de vakgroep Lerarenontwikkeling aan de Universiteit Twente. Zij heeft 14 jaar als docent scheikunde en 15 jaar als schoolleider gewerkt in het voortgezet onderwijs. Nu is zij als programmamanager onderwijs en onderzoek werkzaam voor Stichting Carmelcollege, een onderwijsstichting die bestaat uit twaalf schoolorganisaties voor bijzonder- en voortgezet onderwijs. Op dit moment richt haar werk zich op het implementeren van formatief toetsen en data-gebruik op school om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Centrale thema’s zijn docentprofessionalisering en het stimuleren van onderzoek door praktijkmensen op scholen.

https://orcid.org/0000-0002-1933-0769; https://twitter.com/christelwol; https://www.linkedin.com/in/christel-wolterinck-broekhuis.

Universiteit van Twente
Promovenda