Sprekers

Helga van de Ven en Anne van Buul

Helga van de Ven werkt bij Hogeschooldocent aan de Hogeschool de Kempel. Werkte hiervoor als Junior onderzoeker/promovendus bij Radbout University/ Nijmegen.

Anne van Buul illustreert bij verhalen of gedichten maar in haar vrije tijd laat ze zich meestal inspireren door teksten of woorden. 

Mariëtte Konink

Mariëtte Konink is Lees-, Taal-, Dyslexiespecialist/logopedist bij IJselgroep.

Jeugdliteratuur als basis voor de ontwikkeling van lezen, leesbegrip, kennisontwikkeling, taal en woordenschat is voor Mariëtte Konink een belangrijk uitgangspunt in de begeleiding van kinderen. Naast haar werkzaamheden voor IJselgroep neemt Mariëtte deel aan Leergemeenschap 'Focus op begrip' en levert ze een bijdrage aan de implementatie van 'Focus op begrip' basisscholen. 

Meike Korpershoek

Meike Korpershoek is sinds 2013 eigenaar van de Taalprof, een onderwijsbureau gevestigd in Amsterdam, dat het (middelbaar) beroepsonderwijs ondersteunt bij de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid van hun studenten. 

Met de Taalprof probeert Meike vooral bruggen te slaan: tussen onderzoek en onderwijs, tussen mbo en hbo, tussen taal- en vakonderwijs en tussen verschillende onderwijsinstellingen en -professionals.

Monica Koster

Monica Koster is sinds mei 2020 Hoofdredacteur tijdschrift Meertaal en sinds november 2015 Founder bij Tekster.

Astrid Kraal

Astrid Kraal is werkzaam als senior onderzoeker bij de CED-groep. Ze is onder andere nauw betrokken bij de ontwikkeling van Nieuwsbegrip, een actuele begrijpend leesmethode. In 2020 promoveerde ze op onderzoek naar begrijpend lezen bij  het Brain and Education Lab, Universiteit Leiden. Het project 'Teksten waar je van leert', had onder andere als doel te onderzoeken hoe het komt dat sommige kinderen moeite hebben met het begrijpen van teksten, hoe deze kinderen hierbij geholpen kunnen worden en hoe teksten zodanig geschreven kunnen worden dat kinderen er optimaal van kunnen leren.

Erik Meester

Erik Meester is leraar en sinds 2019 onderwijsontwikkelaar bij de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) en de masteropleiding Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (COPO) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Daarnaast heeft hij sinds 2020 zitting genomen in de kennisbenuttingsraad van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de ontwerpgroep ‘Pedagogische en Didactische Bekwaamheden’ ten dienste van de landelijke Commissie Onderwijsbevoegdheden.

Petra Moolenaar

Petra Moolenaar is Master's degree bij Universiteit van Amsterdam en werkt aan haar PHD bij Tilburg University .

Karin van de Mortel

Karin van de Mortel is expert taal en leesonderwijs (s-)bao in de doorgaande lijn. Karin schrijft, presenteert, adviseert en traint op allerlei aspecten van de taalvaardigheid 

Joanneke Prenger

Joanneke Prenger is curriculumontwikkelaar bij SLO en houdt zich binnen het primair onderwijs bezig met projecten rond het taalonderwijs Nederlands.

Stijn Vanhoof

Stijn Vanhoof is stafmedewerker Onderwijsontwikkeling bij Karel de Grote Hogeschool, praktijklector in de Educatieve master in de gedragswetenschappen van de KU Leuven en nascholer voor het secundair onderwijs. Eerder gaf hij les in het secundair onderwijs.

Karin Weghorst

Karin Weghorst is Intern begeleider bij Integraal kindcentrum De Borgh.

Charlotte de Wit

Charlotte de Wit is leerkracht groep 5/6 bij IKC De Borgh.

Anneke Wurth

Drs. Anneke Wurth is werkzaam als vakdidacticus Nederlands en lerarenopleider aan het ICLON, Universiteit Leiden. Hiervoor was ze werkzaam in het voortgezet onderwijs als eerstegraads docent Nederlands, opleidingscoördinator, begeleider op school en faalangstreductietrainer. In haar studie en docentschap in het voortgezet onderwijs kon het vakdomein Mondelinge taalvaardigheid rekenen op haar warme belangstelling. Ze doet momenteel vakdidactisch onderzoek naar dit vakdomein. 

Anneke onderzoekt hoe de huidige lespraktijk bij mondelinge taalvaardigheid (havo en vwo bovenbouw) eruit ziet en hoe deze verbeterd kan worden. Hiertoe interviewt ze bovenbouwdocenten Nederlands, verricht ze literatuuronderzoek en is ze bezig met ontwerponderzoek.