De leescirkel in vogelvlucht
De dalende lees- en schrijfvaardigheid van jongeren is voor een groot deel te wijten aan het feit dat kinderen minder lezen en niet gemotiveerd zijn om te lezen. De overheid roept scholen, schrijvers en bibliotheken dan ook op tot een leesoffensief om kinderen leesplezier bij te brengen en levenslange lezers van hen te maken. Een leesoffensief op scholen kan alleen vorm krijgen als er tijd geïnvesteerd wordt in het ontwerpen van effectieve leesdidactiek. In deze bijdrage introduceren we drie effectieve didactische principes rondom lezen, gebaseerd op de leescyclus van Chambers: selecteren, lezen en reageren

Tijd en locatie

    • 192 van 200 plaatsen beschikbaar