Voor goed schrijfonderwijs is effectieve feedback een voorwaarde, omdat dit voor de leerling, inzichtelijk maakt hoe hij heeft gepresteerd en hoe hij zijn tekst kan verbeteren. In deze bijdrage bespreken we in vogelvlucht enkele belangrijke inzichten over goede feedback: Op welk moment tijdens het schrijfproces geef je feedback? Waar geef je feedback op? En hoe verwoord je deze zo goed mogelijk, zodat de leerling ook daadwerkelijk iets met de feedback doet? We presenteren een concreet stappenplan dat je erbij kunt houden tijdens het geven van feedback. Dit stappenplan is onderdeel van ons in het najaar te verschijnen boek Maak er geen punt van! Feedback geven op schrijfproducten, van po tot wo.

 

Meike Korpershoek is mbo- en hbo-docent Nederlands en heeft een onderwijsadviesbureau, de Taalprof. Monica Koster is onderzoeker, ontwikkelaar en onderwijsadviseur en promoveerde op onderzoek naar schrijfonderwijs in het po met de methode Tekster. Ook is ze hoofdredacteur van tijdschrift MeerTaal.

Tijd en locatie

    • 181 van 200 plaatsen beschikbaar