Onderwijs in mondelinge taalvaardigheid staat niet bovenaan de prioriteitenlijst van Nederlandse basisscholen, zo blijkt uit Peil.Mondelinge taalvaardigheid einde basisonderwijs. Terwijl goede spreek-, luister-, en gespreksvaardigheden je in staat stellen om effectief te communiceren. Bovendien vormen deze mondelinge vaardigheden de basis voor schriftelijke taalvaardigheden. Het leren ervan is dan ook van essentieel belang.

Door haar onderzoek naar spreekvaardigheidsonderwijs in het voortgezet onderwijs weet Anneke Wurth dat onder meer voldoende oefenen met spreken, formatieve evaluatie en feedback krachtige middelen zijn voor de ontwikkeling van spreekvaardigheid bij jongeren. Welke inzichten uit dit onderzoek kunnen we op succesvolle/zinvolle wijze vertalen naar ons basisonderwijs met het oog op het ontwikkelen van luister-, gespreks- en spreekvaardigheid bij onze jongere doelgroep?

In deze sessie werken we vanuit bewezen effectieve didactiek toe naar praktische toepassingen voor het basisonderwijs. Wat is in ons onderwijs daarin al succesvol en op welke wijze kunnen we onze didactiek vanuit het genoemde onderzoek versterken? We zullen tot slot ook de mogelijkheden verkennen om voor deze leerstof te komen tot een duidelijkere doorlopende leerlijn binnen het basisonderwijs, ook met een blik op het voortgezet onderwijs. 

Tijd en locatie

    • 193 van 200 plaatsen beschikbaar