IKC De Borgh in Hengelo werkt met kernconcepten. Zij bieden de leerstof zoveel mogelijk in samenhang aan, zodat de inhoud betekenis krijgt en kinderen leren hoe ze kennis kunnen gebruiken en verder ontwikkelen.  De methodiek voor begrijpend lezen Focus op begrip (ontwikkeld door Anneke Smits en Erna van Koeven, Hogeschool Windesheim) sluit heel goed aan bij deze werkwijze. Focus werkt vanuit een multiperspectivisch thema en is erop gericht om de taal- en kennisbasis van leerlingen te verrijken. Dat gebeurt door het dagelijks voorlezen uit goed geschreven fictieboeken, het dagelijks vrij lezen in taalrijke fictieboeken (of non-fictie met een rijke verhaalstructuur) en het werken met conceptueel coherente authentieke tekstverzamelingen over hetzelfde thema, die oplopen in moeilijkheidsgraad. Samen nadenken en schrijven naar aanleiding van de inhoud van de boeken en teksten is een essentieel onderdeel van deze methodiek.

Tijd en locatie

    • 179 van 200 plaatsen beschikbaar