Sprekers

Liesbeth Baartman

Liesbeth Baartman werkt als hogeschool hoofddocent bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht. Liesbeth houdt zich in onderzoek, onderwijs en professionalisering bezig met toetsen en beoordelen in het beroepsonderwijs, met een belangrijke focus op formatief toetsen. Ze is mede-auteur van NRO overzichtsstudie "Formatief evalueren: wat DOET de docent in de klas". Deze studie, en vooral de formatieve evaluatiecyclus die hieruit is voortgekomen, vormt de basis van het verdiepingsleernetwerk formatief evalueren.

Hogeschool Utrecht, Lectoraat beroepsonderwijs

Ed van den Berg

Ed van den Berg werkte als leraar/ontwikkelaar in lerarenopleidingen in Indonesia, de Filipijnen en in Nederland. In 2016 sloot hij zijn loopbaan af als lector natuur- en techniekonderwijs bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en docent vakdidactiek natuurkunde bij de lerarenopleiding van de VU. Hij was betrokken bij diverse projecten op het gebied van bètadidactiek. In 2015 ontving hij de Minnaert-prijs voor bijdragen aan natuurkunde onderwijs. Sinds zijn pensionering is Ed o.a. betrokken bij activiteiten van de lerarenopleiding van Universiteit Twente en van de SLO.

Vrije Universiteit, Amsterdam
Senior Lecturer Science Education (retired)

Ria Brandt

Ria Brandt heeft 21 jaar wis- en natuurkunde gegeven in het voortgezet onderwijs, mbo en aan volwassenen, en is daarna jarenlang schoolleider geweest.  Vanaf 2009 was Ria als adviseur en specialist rekenen/wiskunde betrokken bij de invoering van de Referentieniveaus rekenen, schoolontwikkeling en leiderschap van docenten. Momenteel werkt zij als leerplanontwikkelaar rekenen en wiskunde bij de SLO.

SLO
Leerplanontwikkelaar

Judith Gullikers

Judith Gulikers werkt als universitair docent aan de vakgroep Education & Learning Sciences van de Wageningen Universiteit. Zij houdt zich als leraren opleider, in onderzoek en in docentenprofessionalisering bezig met formatief evalueren. Zij is mede-auteur van de NRO overzichtsstudie "Formatief evalueren: wat DOET de docent in de klas". Deze studie, en vooral de formatieve evaluatiecyclus die hieruit gekomen is, is de basis van het verdiepingsleernetwerk formatief evalueren waarin we met meer dan 100 VO docenten deze cyclus concreet maken en onderzoeken in alle VO vakgebieden.

Inge Jansen

Inge Jansen is leerplanontwikkelaar en vakspecialist Nederlands bij SLO waar ze zich o.a. bezighoudt met formatief evalueren in het voortgezet onderwijs. Samen met de UT, collega's van SLO en docenten uit het werkveld ontwikkelt ze een training formatief evalueren voor docenten. Hiervoor werkte ze als docent en ontwikkelaar op internationale scholen in Singapore, Dubai en Abu Dhabi. Daar was formatief evalueren al onderdeel van haar lespraktijk.  

SLO
Leerplanontwikkelaar

Cindy Poortman

Dr. Cindy Poortman is Universitair Docent aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek is gericht op professionalisering van docenten en schoolleiders in professionele leergemeenschappen en –netwerken (PLGs/PLNs). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om Docentontwikkelteams (DOTs), Datateams en partnerschappen tussen onderwijs en wetenschap. Onderzoeksthema’s hierbinnen zijn bijvoorbeeld leiderschap en duurzaamheid. Daarnaast geeft zij colleges en workshops over PLG’s, datateams en praktijkgericht onderwijsonderzoek binnen lerarenopleidingen, op scholen en op (praktijk)conferenties. In het InformED-project is Cindy betrokken bij de ontwikkeling van de training en het onderzoek hiernaar.

Universiteit Twente

Herman Schalk

Herman Schalk werkt als leerplanontwikkelaar bij SLO, waar hij onder andere meewerkt in de leernetwerken rond formatief evalueren en de pilot voor het vmbo-vak Technologie en toepassing. Eerder werkte hij aan de handreikingen bij het schoolexamen voor biologie en O&O, de monitoring van de invoering van de nieuwe bèta-examenprogramma's en de ontwikkeling van de Systematische Probleem Analyse Plus voor leren redeneren in de bètavakken. Voordat hij bij SLO in dienst trad werkte hij als biologiedocent, begeleidde hij de pilotscholen van de Commissie Vernieuwing Biologieonderwijs, gaf hij les op de lerarenopleiding van de VU en werkte hij als toetsontwikkelaar bij Cito.

SLO
Leerplanontwikkelaar

Kim Schildkamp

Dr. Kim Schildkamp is universitair hoofddocent bij de lerarenopleiding ELAN van de Universiteit Twente. Kim is de president-elect van ICSEI (International Congress on School Effectiveness and Improvement) en de oprichter en voorzitter van het ICSEI data use netwerk.

Het onderzoek van Kim richt zich op datagebruik en formatief toetsen. Ze heeft verschillende prijzen gewonnen voor haar werk, waaronder voor haar werk rondom de datateam® methode. Dit betreft een professionaliseringstraject voor docenten en schoolleiders rondom het formatief gebruiken van data. Kim is projectleider van het informED-project waarbij op basis van het vier componenten instructiemodel (4C/ID) een training formatief toetsen voor docenten wordt ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Universiteit Twente
Universitair hoofddocent - lerarenopleiding ELAN

Gerdineke van Silfhout

Gerdineke van Silfhout is leerplanontwikkelaar taal en themacoördinator toetsing bij SLO. Toetsing in dienst van het leren en toetsing als afsluiting van het leren, zowel in primair als voortgezet onderwijs. Samen met 27 vo-scholen, de Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit en VO-Raad geeft zij inkleuring aan formatief evalueren in de klas en een formatieve cultuur in de school. Over vinken en vonken in het onderwijs zegt zij: 'We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren'.

SLO
Leerplanontwikkelaar

Rondes:

  • Opening/inleiding

Bas Trimbos

Bas Trimbos heeft 12 jaar lesgegeven in het voortgezet onderwijs en werkt 18 jaar als leerplanontwikkelaar MVT bij de SLO. 
De laatste acht jaar houdt hij zich vooral bezig met formatieve praktijken in binnen- en buitenland.

SLO
Leerplanontwikkelaar

Marijke Veugen

Marijke doet op dit moment haar promotieonderzoek over formatief toetsen bij de Wageningen Universiteit.

Daarvoor heeft zij gewerkt bij de Algemene Onderwijsbond (AOb) als beleidsmedewerker en bij het Nederlands Mathematisch Instituut als rekendocent. Ze heeft onderwijskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, na de bachelor Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO).

Wageningen University & Research

Jitske de Vries

Universiteit Twente

Christel Wolterinck

Drs. Christel Wolterinck is 18 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs, momenteel in de functie als conrector onderzoek en onderwijsontwikkeling op Scholengemeenschap Marianum in Groenlo/Lichtenvoorde. Daarnaast werkt ze als promovenda op de Universiteit Twente waarbij haar onderzoek zich richt op de professionalisering van docenten in het toepassen van formatief toetsen in de klas. Christel is als onderzoeker betrokken bij het informED-project waarbij op basis van het vier componenten instructiemodel (4C/ID) een training formatief toetsen voor docenten wordt ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Scholengemeenschap Marianum / Universiteit Twente
Conrector onderzoek en onderwijsontwikkeling