Sprekers

Jos Cöp

Jos Cöp is onderwijskundige en houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met verbetertrajecten op het gebied van lezen en taal. Hij was leraar basisonderwijs, schoolbegeleider, (ict-)adviseur en leermiddelenontwikkelaar. Momenteel is hij parttime actief als schoolleider in het basisonderwijs bij Optimus Primair Onderwijs. Daarnaast is hij, vanuit zijn bedrijf Leertijd.nl, betrokken bij een groot aantal verbetertrajecten op andere scholen.

Jantien Dhont

Jantien Dhont is vakexpert en curriculumontwikkelaar Nederlands, afdeling PO bij SLO. Ze is mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van de praktische handreiking ‘Leesonderwijs op peil’ en is daarnaast betrokken bij diverse projecten rondom het Leesoffensief.

Marleen van der Lubbe

Marleen van der Lubbe is als Programmamanager van de peilingsonderzoeken (Peil.onderwijs) werkzaam bij de directie Kennis van de Inspectie van het Onderwijs.

Karin van de Mortel

Karin van de Mortel is expert taal en leesonderwijs (s) bao en werkzaam als onderwijsadviseur bij Onderwijsadviseurs.com.

Patrick Rooijackers

Patrick Rooijackers is docent Nederlands aan het Sint-Janslyceum in Den Bosch en bezig aan het schrijven een proefschrift over het tekstbegrip van vwo-leerlingen. Daarnaast is hij sinds kort werkzaam als toetsdeskundige bij Cito.