Het leesonderwijs in Nederland is enorm in beweging. De afgelopen 2 jaar is er meer veranderd dan in de 20 jaar daarvoor. Het vakgebied verandert en het krijgt een andere rol in het curriculum van de basisschool. Tevens wordt het meer verbonden met andere vakgebieden en met kennisontwikkeling. Maar wat gebeurt er met onze methoden en leermiddelen? Gaan ze mee met de ontwikkelingen of zijn ze de boot aan het missen? Ter inleiding verzorgt Jos Cöp een prikkelende mini-presentatie.