Hoe vaardig zijn leerlingen aan het einde van het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) op het gebied van begrijpend lezen, ook in relatie tot eerder peilingsonderzoek in 2011-2012? Hoe ziet het leesonderwijs op bo- en sbo-scholen eruit en wat is de houding van leerlingen en leerkrachten ten aanzien van lezen? En welke kenmerken van leerlingen, leerkrachten en scholen hangen samen met de prestatieverschillen op het gebied van begrijpend lezen? In Peil.Leesvaardigheid zijn de antwoorden op deze vragen met behulp van verschillende instrumenten in kaart gebracht. In deze presentatie lichten we de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek toe. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid voor vragen en een kort gesprek naar aanleiding van de resultaten.