Begrijpend lezen is een basisvaardigheid en een van de sleutels tot (onderwijs)succes. De peilingsresultaten Peil.Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021 (Inspectie, 2022) onderstrepen hoe belangrijk het is dat leerlingen met plezier en vertrouwen blijven lezen en daartoe zoveel mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

Uit de peilingsresultaten blijkt dat er op sommige terreinen nog best wat te winnen valt in het leesonderwijs. Om schoolteams hierbij te ondersteunen en het leesonderwijs een impuls te geven, is een praktische handreiking gemaakt met tips en werkvormen om het leesonderwijs op school verder te ontwikkelen.

Tijdens deze workshop verkennen we de mogelijkheden van ‘Leesonderwijs op peil’ en bespreken we de bruikbaarheid ervan.