Wat doen leerkrachten wanneer leerlingen vastlopen in het lezen van een tekst? Regelmatig zijn de aanwijzingen niet passend bij de leesfout die gemaakt wordt. Dan is er geen leereffect vanuit de leesondersteuning voor de leerling. Het bieden van helpende feedback is nog te vaak onbekend.

De orthografische context (letters, plek van de letters en de andere letters in de buurt), geeft vorm aan de woordidentificatie. Zwakke lezers maken meer gebruik van non-orthografische informatie. Ze kijken eerder naar hun leerkracht of naar een illustratie dan naar het woord. En naar het woord kijken, dat zouden ze nu juist wel moeten doen.

Het is een misvatting om te denken dat de leesfouten bij risico lezers ondersteund moeten worden vanuit de betekenis van woorden (klinkt het goed en klopt het?). Voor risico lezers is dit geen goede aanpak. Leerlingen met een beperkte achtergrondkennis /woordenschat zijn sowieso direct in het nadeel met deze aanpak.

Deze bijdrage verduidelijkt de inhoudelijke toepassing van helpende feedback waarvan de lezende leerling ook leert.