Op dit moment domineert de tekst-met-vragen-aanpak nog altijd best veel lessen tekstbegrip in het Nederlandse onderwijs. Deze taak lijkt echter nauwelijks tot niet geschikt om tekstbegrip te oefenen. In deze bijdrage ga ik in op eigen onderzoek bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs waaruit blijkt dat je leerlingen met deze taak niet zozeer zelfstandig een tekst leert lezen maar vooral goed tekstafhankelijke begripsvragen leert maken. We bespreken de implicaties van dit onderzoek voor leesoefeningen in de klas én wat ze betekenen voor toetsing: moet je lezen altijd toetsen met begripsvragen? En wat zijn voor de hand liggende, makkelijk na te kijken alternatieven?