Sessies

Geo Future School - Vakoverstijgend en toekomstgericht onderwijs rond grote vraagstukken (VOL)

Geo Future School (GFS) is een jonge profielstroming in het voortgezet onderwijs: vakoverstijgend en toekomstgericht onderwijs rondom grote vraagstukken die spelen op het gebied van klimaatverandering, gezondheid, energie en geopolitiek. Deze presentatie gaat in op de mogelijkheden die Geo Future School biedt voor profielscholen. Geo Future School kan de samenwerking tussen docenten van verschillende vakken een impuls geven. Daarnaast is er aandacht voor de vakoverstijgende didactiek, formatief toetsen, en het aanspreken van creativiteit van leerlingen door hen in een levensechte rol te plaatsen. De werkwijze van GFS wordt besproken en voorbeelden van GFS-scholen en modules komen aan de orde.

Sprekers

 • Bram Hamburger
 • Michiel van Houtum
 • Katie Oost

Global Citizen Network - (Wereld)burgerschap (VOL)

Van praktijkonderwijs tot vwo, het Global Citizen Network is er voor alle scholen in het voortgezet onderwijs die werken aan wereldburgerschap. Deze scholen delen allemaal hetzelfde doel: het opleiden van leerlingen tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op leven in een open interculturele samenleving. Alle scholen samen vormen het Global Citizen Network waarbinnen ze met en van elkaar leren internationaliseren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en delen van lesmateriaal en -methoden. Het netwerk coördineert, biedt advies op maat en waarborgt de kwaliteitszorg.

Sprekers

 • Jeroen Galama

Inspectie van het Onderwijs - Zicht op innovatie: effectief evalueren (VOL)

De onderwijsinspectie deelt kennis en ervaringen over het effectief evalueren van vernieuwende onderwijsconcepten en gaat met scholen in gesprek over de toepassing hiervan binnen de eigen organisatie.

Sprekers

 • Tijana Breuer
 • Drs. Dorien Zevenbergen

LOOT - Curriculum: compact of verrijkt? De kwaliteit van LOOT

Een Topsport Talentschool is een normale school voor voortgezet onderwijs die van het Ministerie van OCW een licentie heeft gekregen om een aangepast onderwijsaanbod te kunnen doen aan (aanstaande) topsporters. Daarmee krijgen talentvolle sporters de gelegenheid om hun topsportcarrière te combineren met onderwijs. In deze workshop vertellen leerlingen zelf hun ervaringen.

Sprekers

 • Theo Verhoeven
 • Cors Westerdijk

SHZG - Honours Programma Gymnasium

De ontwikkeling van het HPG binnen SHZG en op het Trevianum staan centraal in deze workshop: van het behalen van rubrics naar een rijk project waarbij de competentieontwikkeling van de leerling centraal staat.

Hoe ziet het programma van de keuze voor een project tot het honoursgesprek eruit? Er wordt een aantal voorbeelden laten zien van wat leerlingen hebben gedaan en wat dit voor hen heeft betekend. De deelnemers ervaren op welke manier er gewerkt wordt bij de begeleiding van het HPG. Welk effect heeft de ervaring met het begeleiden van het HPG op de aanpak en opzet van de lessen scheikunde?

Sprekers

 • Chantal van Dinteren
 • Annelies Haanebrink

Technasium - Techniek, technologie en bèta-profielen in één route

Vakoverstijgend, leerlinggestuurd, betekenisvol en competentiegericht zijn termen die opkomen bij de methodes van meerdere profileringen in de bèta en technologie. Maar wat nou als je alle profileringen in huis hebt en als je in elke profilering wel iets ziet zitten wat je wilt hebben, maar kwaliteitseisen schuren? Hoe maak je een technologieroute waar al deze profileringen een plek krijgen en waar er rekening gehouden wordt met cultuurverandering bij werknemers? En hoe zorg je voor continuering van de lessen voor de leerlingen?

Sprekers

 • Rob Aarts
 • Ria Sluiter

WON - Maak kennis met wetenschap!

'De implementatie van een profiel zoals wetenschapsoriëntatie is geen geïsoleerde onderneming in je school. Onze keuze voor de aandacht voor wetenschapsoriëntatie is van betekenis voor het curriculum van onze vwo leerlingen en de ontwikkeling van onze vwo docenten, maar tegelijk is dit van betekenis voor álle leerlingen en professionals in onze school.'

De keuze voor een profiel zoals WON is niet alleen ingegeven door het belang dat de school ziet in de kennismaking met en oriëntatie op wetenschap door vwo-leerlingen. Het is ook een overtuigde keuze voor het initiëren van beweging in de school. De participatie in een netwerk, de professionalisering van docenten, het eigen ontwerp van curriculum is een vliegwiel voor veel bredere innovaties in de school.

In deze workshop vertellen de workshopleiders over hun ervaringen en de betekenis/toegevoegde waarde van één (of meerdere) profiel(en) in de school. Hoe het hen heeft gestimuleerd in de externe gerichtheid en het verbinden met de buitenwereld, hoe het bijdraagt aa ngedegen gesprekken over de kwaliteit van onderwijs en de noodzaak tot continu professionaliseren.

Ook worden deelnemers in een interactieve vorm uitgenodigd om te verkennen op welke manier dergelijke ervaringen een vliegwiel of breekijzer kunnen zijn voor een eigen-wijs curriculumontwerp in de breedte van de schoolorganisatie.

Sprekers

 • Annemarie Bronneman
 • Rob Dijkstra
 • Annemieke Wicherink

iScholengroep - DENISE: een eigen wijs curriculum

Hoe ontwerp, ontwikkel en evalueer je een flexibel curriculum van 4 tot 18 jaar, waarin leerlingen gelijke kansen krijgen om het hoogst haalbare te halen?

De stichting iScholenGroep Nederland is een onafhankelijke organisatie en vormt een netwerk van scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie. De stichting behartigt de belangen van scholen die informatietechnologie gebruiken als middel tot vernieuwing en verbetering van hun onderwijs. Tijdens deze workshop belicht Luc Sluijsmans de curriculumontwikkeling op één van de scholen uit de iScholengroep, de Nieuwe Internationale School Esprit te Amsterdam.

Sprekers

 • Luc Sluijsmans