Een Topsport Talentschool is een normale school voor voortgezet onderwijs die van het Ministerie van OCW een licentie heeft gekregen om een aangepast onderwijsaanbod te kunnen doen aan (aanstaande) topsporters. Daarmee krijgen talentvolle sporters de gelegenheid om hun topsportcarrière te combineren met onderwijs. In deze workshop vertellen leerlingen zelf hun ervaringen.

Tijd en locatie

    • 25 van 32 plaatsen beschikbaar