Van praktijkonderwijs tot vwo, het Global Citizen Network is er voor alle scholen in het voortgezet onderwijs die werken aan wereldburgerschap. Deze scholen delen allemaal hetzelfde doel: het opleiden van leerlingen tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op leven in een open interculturele samenleving. Alle scholen samen vormen het Global Citizen Network waarbinnen ze met en van elkaar leren internationaliseren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en delen van lesmateriaal en -methoden. Het netwerk coördineert, biedt advies op maat en waarborgt de kwaliteitszorg.

Tijd en locatie

    • vol