De ontwikkeling van het HPG binnen SHZG en op het Trevianum staan centraal in deze workshop: van het behalen van rubrics naar een rijk project waarbij de competentieontwikkeling van de leerling centraal staat.

Hoe ziet het programma van de keuze voor een project tot het honoursgesprek eruit? Er wordt een aantal voorbeelden laten zien van wat leerlingen hebben gedaan en wat dit voor hen heeft betekend. De deelnemers ervaren op welke manier er gewerkt wordt bij de begeleiding van het HPG. Welk effect heeft de ervaring met het begeleiden van het HPG op de aanpak en opzet van de lessen scheikunde?

Tijd en locatie

    • 25 van 32 plaatsen beschikbaar