Geo Future School (GFS) is een jonge profielstroming in het voortgezet onderwijs: vakoverstijgend en toekomstgericht onderwijs rondom grote vraagstukken die spelen op het gebied van klimaatverandering, gezondheid, energie en geopolitiek. Deze presentatie gaat in op de mogelijkheden die Geo Future School biedt voor profielscholen. Geo Future School kan de samenwerking tussen docenten van verschillende vakken een impuls geven. Daarnaast is er aandacht voor de vakoverstijgende didactiek, formatief toetsen, en het aanspreken van creativiteit van leerlingen door hen in een levensechte rol te plaatsen. De werkwijze van GFS wordt besproken en voorbeelden van GFS-scholen en modules komen aan de orde.

Tijd en locatie

    • vol