'De implementatie van een profiel zoals wetenschapsoriëntatie is geen geïsoleerde onderneming in je school. Onze keuze voor de aandacht voor wetenschapsoriëntatie is van betekenis voor het curriculum van onze vwo leerlingen en de ontwikkeling van onze vwo docenten, maar tegelijk is dit van betekenis voor álle leerlingen en professionals in onze school.'

De keuze voor een profiel zoals WON is niet alleen ingegeven door het belang dat de school ziet in de kennismaking met en oriëntatie op wetenschap door vwo-leerlingen. Het is ook een overtuigde keuze voor het initiëren van beweging in de school. De participatie in een netwerk, de professionalisering van docenten, het eigen ontwerp van curriculum is een vliegwiel voor veel bredere innovaties in de school.

In deze workshop vertellen de workshopleiders over hun ervaringen en de betekenis/toegevoegde waarde van één (of meerdere) profiel(en) in de school. Hoe het hen heeft gestimuleerd in de externe gerichtheid en het verbinden met de buitenwereld, hoe het bijdraagt aa ngedegen gesprekken over de kwaliteit van onderwijs en de noodzaak tot continu professionaliseren.

Ook worden deelnemers in een interactieve vorm uitgenodigd om te verkennen op welke manier dergelijke ervaringen een vliegwiel of breekijzer kunnen zijn voor een eigen-wijs curriculumontwerp in de breedte van de schoolorganisatie.

Tijd en locatie

    • 23 van 25 plaatsen beschikbaar