Sprekers

Liesbeth Baartman

Liesbeth Baartman werkt als hogeschool hoofddocent bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht. Liesbeth houdt zich in onderzoek, onderwijs en professionalisering bezig met toetsen en beoordelen in het beroepsonderwijs, met een belangrijke focus op formatief toetsen. Ze is mede-auteur van NRO overzichtsstudie "Formatief evalueren: wat DOET de docent in de klas". Deze studie, en vooral de formatieve evaluatiecyclus die hieruit is voortgekomen, vormt de basis van het verdiepingsleernetwerk formatief evalueren.

Hogeschool Utrecht, Lectoraat beroepsonderwijs

Nol van Beurden

CVO 't Gooi
directeur-bestuurder

Machiel Bouwmans

Machiel Bouwmans werkt als onderzoeker bij het Lectoraat Beroepsonderwijs en als docent bij het Instituut Arbeid en Organisatie op de Hogeschool Utrecht. In het Leernetwerk Formatief Evalueren ondersteunt hij schoolleiders en kartrekkers die formatief evalueren willen implementeren in hun school.

Hogeschool Utrecht
Onderzoeker Lectoraat beroepsonderwijs

Ria Brandt

Ria Brandt heeft 21 jaar wis- en natuurkunde gegeven in het voortgezet onderwijs, mbo en aan volwassenen, en is daarna jarenlang schoolleider geweest.  Vanaf 2009 was Ria als adviseur en specialist rekenen/wiskunde betrokken bij de invoering van de Referentieniveaus rekenen, schoolontwikkeling en leiderschap van docenten. Momenteel werkt zij als leerplanontwikkelaar rekenen en wiskunde bij de SLO.

SLO
Leerplanontwikkelaar

Judith Gulikers

Judith Gulikers werkt als universitair docent aan de vakgroep Education & Learning Sciences van de Wageningen Universiteit. Zij houdt zich als leraren opleider, in onderzoek en in docentenprofessionalisering bezig met formatief evalueren. Zij is mede-auteur van de NRO overzichtsstudie "Formatief evalueren: wat DOET de docent in de klas". Deze studie, en vooral de formatieve evaluatiecyclus die hieruit gekomen is, is de basis van het verdiepingsleernetwerk formatief evalueren waarin we met meer dan 100 VO docenten deze cyclus concreet maken en onderzoeken in alle VO vakgebieden.

WUR, Education and Learning Sciences

Margaret Heritage

Margaret Heritage is currently an independent consultant in education whose work focuses on formative assessment and on helping teachers implement formative assessment in their classrooms.  She spent 22 years at the University of California Los Angeles (UCLA), first as principal of the laboratory school of UCLA’s Graduate School of Education, and then as an Assistant Director at the National Center for Research on Evaluation, Standards and Student Testing. Before joining UCLA, Heritage worked for many years in schools in the United Kingdom. She has also taught in the Departments of Education at the University of Warwick, England, UCLA, and Stanford University. Her work is published in peer-reviewed journals, edited books and practitioner journals. Her most recent books are Using Assessment to Enhance Learning, Achievement, and Academic Self-Regulation (Routledge) with Heidi Andrade and Self-Regulation in Learning: The Role of Language and Formative Assessment (Harvard Education Press) with Alison Bailey

Rondes:

Frederik Oorschot

Sociale geografie Utrecht/fysische geografie Ierland.
Docent aardrijkskunde voortgezet onderwijs .Lerarenopleider aardrijkskunde pabo.
Lid auteursteam aardrijkskunde methode. Leerplanontwikkelaar aardrijkskunde.

SLO
Leerplanontwikkelaar

Cindy Poortman

Dr. Cindy Poortman is Universitair Docent aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek is gericht op professionalisering van docenten en schoolleiders in professionele leergemeenschappen en –netwerken (PLGs/PLNs). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om Docentontwikkelteams (DOTs), Datateams en partnerschappen tussen onderwijs en wetenschap. Onderzoeksthema’s hierbinnen zijn bijvoorbeeld leiderschap en duurzaamheid. Daarnaast geeft zij colleges en workshops over PLG’s, datateams en praktijkgericht onderwijsonderzoek binnen lerarenopleidingen, op scholen en op (praktijk)conferenties. In het InformED-project is Cindy betrokken bij de ontwikkeling van de training en het onderzoek hiernaar.

Universiteit Twente
Universitair Docent

Herman Schalk

Herman Schalk werkt als leerplanontwikkelaar bij SLO, waar hij onder andere meewerkt in de leernetwerken rond formatief evalueren en de pilot voor het vmbo-vak Technologie en toepassing. Eerder werkte hij aan de handreikingen bij het schoolexamen voor biologie en O&O, de monitoring van de invoering van de nieuwe bèta-examenprogramma's en de ontwikkeling van de Systematische Probleem Analyse Plus voor leren redeneren in de bètavakken. Voordat hij bij SLO in dienst trad werkte hij als biologiedocent, begeleidde hij de pilotscholen van de Commissie Vernieuwing Biologieonderwijs, gaf hij les op de lerarenopleiding van de VU en werkte hij als toetsontwikkelaar bij Cito.

SLO
Leerplanontwikkelaar

Kim Schildkamp

Dr. Kim Schildkamp is universitair hoofddocent bij de lerarenopleiding ELAN van de Universiteit Twente. Kim is de president-elect van ICSEI (International Congress on School Effectiveness and Improvement) en de oprichter en voorzitter van het ICSEI data use netwerk.

Het onderzoek van Kim richt zich op datagebruik en formatief toetsen. Ze heeft verschillende prijzen gewonnen voor haar werk, waaronder voor haar werk rondom de datateam® methode. Dit betreft een professionaliseringstraject voor docenten en schoolleiders rondom het formatief gebruiken van data. Kim is projectleider van het informED-project waarbij op basis van het vier componenten instructiemodel (4C/ID) een training formatief toetsen voor docenten wordt ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Universiteit Twente
Universitair hoofddocent - lerarenopleiding ELAN

Gerdineke van Silfhout

SLO
Leerplanontwikkelaar

Rondes:

  • Opening/inleiding

Bas Trimbos

Bas Trimbos heeft 12 jaar lesgegeven in het voortgezet onderwijs en werkt 18 jaar als leerplanontwikkelaar MVT bij de SLO. 
De laatste acht jaar houdt hij zich vooral bezig met formatieve praktijken in binnen- en buitenland.

SLO
Leerplanontwikkelaar

Marijke Veugen

Marijke doet op dit moment haar promotieonderzoek over formatief toetsen bij de Wageningen Universiteit.

Daarvoor heeft zij gewerkt bij de Algemene Onderwijsbond (AOb) als beleidsmedewerker en bij het Nederlands Mathematisch Instituut als rekendocent. Ze heeft onderwijskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, na de bachelor Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO).

Wageningen University & Research

Christel Wolterinck

Drs. Christel Wolterinck is 18 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs, momenteel in de functie als conrector onderzoek en onderwijsontwikkeling op Scholengemeenschap Marianum in Groenlo/Lichtenvoorde. Daarnaast werkt ze als promovenda op de Universiteit Twente waarbij haar onderzoek zich richt op de professionalisering van docenten in het toepassen van formatief toetsen in de klas. Christel is als onderzoeker betrokken bij het informED-project waarbij op basis van het vier componenten instructiemodel (4C/ID) een training formatief toetsen voor docenten wordt ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Scholengemeenschap Marianum
Conrector onderzoek en onderwijsontwikkeling