Als je op jouw school werk wilt maken van formatief evalueren, is het van belang om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven rondom vragen zoals: waarom vinden we formatieve evaluatie eigenlijk zo belangrijk? Wat is de urgentie ervan en waar biedt het een oplossing voor? Cruciaal voor een goede implementatie van formatieve evaluatie is het creëren van gedeelde beelden bij alle collega's. Dan gaat het niet zozeer om de meer visionaire uitspraken zoals: 'We willen werken aan meer maatwerk' en 'Leerlingen worden eigenaar van hun leerproces'. Maar dan gaat het om de vraag hoe we willen dat de nieuwe werkelijkheid eruitziet in termen van concrete en observeerbare gedragingen bij leraren en leerlingen. Wat zeggen en doen de leerlingen in de school?

In deze workshop gaan we met elkaar na hoe je op jouw school dat gesprek rondom gedeelde beelden kunt organiseren. Je oefent met een aantal voorbeeldaanpakken en je weet wat belangrijke randvoorwaarden zijn.

Tijd en locatie

    • 4 deelnemers
    • 11 deelnemers