Formatief toetsen verdient een prominente plaats in de lerarenopleiding. Aankomende leraren in primair en voortgezet onderwijs nemen daarbij niet alleen kennis van formatief lesgeven maar ervaren tijdens hun opleiding ook wat formatief toetsen is. Dat kan alleen wanneer lerarenopleidingen zijn vormgegeven vanuit de formatieve leercyclus, waarbij studenten kunnen reflecteren op de doelen ervan en welk effect deze didactische aanpak heeft op hun eigen leeropbrengsten en motivatie. Deze workshop gaat in op een collegereeks die ontwikkeld is waarin studenten kennismaken met de basisstof rondom formatief lesgeven. De stof valt uiteen in twee delen: een theoretisch deel rondom recente onderzoeksliteratuur en een praktisch deel met verwerkingsopdrachten en voorbeelden, bedoeld om continu te reflecteren op eigen kennis en vaardigheden met betrekking tot formatief toetsen.

Aan de hand van de pitches bij de opening kun je een keuze maken voor twee workshops die je wilt bezoeken, er is geen inschrijving vooraf nodig!

Tijd en locatie

    • 1 deelnemers
    • 2 deelnemers
  • Kim Schildkamp

    Universiteit Twente
    Universitair hoofddocent - lerarenopleiding ELAN