Het is natuurlijk mooi wanneer een aantal enthousiaste docenten formatief evalueren toepassen in hun lessen. Maar hoe zorg je ervoor dat alle docenten dit gaan doen? Als schoolleider of kartrekker kan jij de schoolbrede implementatie van formatief evalueren stimuleren. Maar waar moet je dan rekening mee houden en hoe houd je zicht op het implementatieproces?

Op deze vragen gaan we in tijdens de workshop. Dat doen we door aan de hand van de resultaten uit een ontwikkelde scan op een evidence based manier te kijken naar het implementatieproces. In deze scan worden percepties van schoolleiders en docenten gemeten over thema’s die een rol spelen bij de implementatie van formatief evalueren, zoals: de ervaren noodzaak om te innoveren, leiderschap, eigenaarschap, de lerende organisatie en facilitering.

De resultaten van scans die zijn uitgevoerd in de scholen die deelnemen aan de leernetwerken formatief evalueren geven inzicht in welke thema’s volgens schoolleiders en docenten aandacht behoeven. Bij deze inzichten hebben we dilemma’s geformuleerd die we tijdens de workshop gaan bediscussiëren. Bijvoorbeeld: schoolleiders én docenten zien wel de noodzaak in van formatief evalueren, maar formatief evalueren krijgt nog weinig prioriteit binnen de school. Wat kan je dan doen om formatief evalueren bovenaan het prioriteitenlijstje te krijgen?

Door deelname aan deze workshop zie je het belang in van het monitoren van het implementatieproces en heb je ideeën gekregen over hoe je kan omgaan met relevante dilemma’s.

Tijd en locatie

    • 226 van 250 plaatsen beschikbaar
    • 236 van 250 plaatsen beschikbaar