Hoe geef je leerlingen meer eigenaarschap over hun eigen leerproces? Hoe kun je het onderwijs beter laten aansluiten bij de leerbehoefte van leerlingen? Uit onderzoek blijkt dat docenten over veel verschillende competenties moeten beschikken om dit soort vragen te kunnen beantwoorden. We kunnen stellen dat formatief toetsen in de les een complexe vaardigheid is voor docenten. Door te onderzoeken wat expertdocenten doen in de klas zijn de deelvaardigheden van formatief toetsen in kaart gebracht. Daarnaast is geanalyseerd hoe succes eruit ziet en welke factoren formatief toetsen meer of minder complex maken. Deze workshop gaat in op al deze deelvaardigheden en bijhorende succescriteria en laat zien hoe deze vaardigheden terug komen in de verschillende fasen van lesgeven:  les voorbereiden, les uitvoeren en les evalueren. U verlaat deze workshop met theoretische kennis over formatief toetsen en praktijkvoorbeelden uit de informED-training die is ontwikkeld voor docenten in het voortgezet onderwijs.

Aan de hand van de pitches bij de opening kun je een keuze maken voor twee workshops die je wilt bezoeken, er is geen inschrijving vooraf nodig!

Tijd en locatie

    • 28 deelnemers
    • 24 deelnemers