Programma Netwerkdag voor taalspecialisten

 • Inloop met koffie en thee
 • Opening en mededelingen
 • Sprekend leren. Wanneer groepswerk echt leren wordt (Jan T'Sas)
 • Workshopronde 1
 • Lunch
 • Dialogische gesprekken met jonge kinderen (Chiel van der Veen)
 • Workshopronde 2
 • Feedback ontwikkelteam Nederlands
 • Inloop met koffie en thee

 • Opening en mededelingen

 • Sprekend leren. Wanneer groepswerk echt leren wordt (Jan T'Sas)

  Vaak rendeert groepswerk niet echt: veel decibels, weinig leren. Hoe vervangen we het lawaai door kwaliteit? Hoe kunnen leerlingen al pratend echt van elkaar leren? Kortom, hoe kunnen we groepsgesprekken effectiever maken? Veel Nederlandstalige publicaties over groepswerk focussen op taakverdeling, organisatie en structuur, maar het spreken zelf krijgt veel minder aandacht. Dat is onterecht, want uit internationaal onderzoek blijkt al jaren hoe belangrijk het is. Vooral Britse onderzoekers bereikten op dat vlak al heel wat. Een pas afgerond experiment met exploratieve gesprekken in vijf Vlaamse lagere scholen bevestigt hun bevindingen: leerlingen werken beter samen, leren meer van elkaar en worden sterker in probleemoplossende taken, ook individueel. En ook taalzwakke leerlingen versterken hun taalvaardigheid.

   

  Jan T’Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, gewezen leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs, praktijkassistent Nederlandse vakdidactiek in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen,  gewezen hoofdredacteur van Taalschrift (Nederlandse Taalunie), bestuurslid van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (VON), auteur van schoolboeken Nederlands onderwijs, onderzoeker aan de Karel de Grote Hogeschool, auteur van de website Neejandertaal.be

 • Workshopronde 1

  Dialogisch lezen op de basisschool (Maaike Pulles)
  Interactie als gereedschap (Nynke van der Schaaf)
 • Lunch

 • Dialogische gesprekken met jonge kinderen (Chiel van der Veen)

  Handvatten voor goede gesprekken met kinderen

  Het stimuleren van de mondelinge taalvaardigheid van kinderen is een belangrijke opdracht van het onderwijs. Maar hoe doe je dat als leerkracht? In deze interactieve lezing laat universitair docent Chiel van der Veen zien hoe leerkrachten een aantal eenvoudige gesprekstechnieken kunnen inzetten om meer ruimte te geven aan kinderen. Met deze gesprekstechnieken worden kinderen in gesprekken uitgedaagd hun ideeën in te brengen, te redeneren, kritisch naar elkaar te luisteren en samen na te denken. Dat zorgt ervoor dat kinderen meer gaan praten en mondeling taalvaardiger worden.

   

  Chiel van der Veen is universitair docent en onderzoeker bij de afdeling Onderwijspedagogiek van de  Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens redactielid van “De wereld van het jonge kind”.

 • Workshopronde 2

  Leerlingen op elkaar laten reageren tijdens klassengesprekken (Annerose Willemsen)
 • Feedback ontwikkelteam Nederlands

  In gesprek over de visie op taalonderwijs | Curriculum.nu (​Ontwikkelteam Nederlands)