In de ronde 'activeren en informeren' kunt u twee workshops volgen waarbij de verschillende praktijken van werken aan 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs gepresenteerd en geoefend wordt.

Sessies

Aanpassingen van de leerlijnen 21e eeuwse vaardigheden voor SO en VSO

Inspelen op specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als het gaat om samenwerken [met een uitstapje naar de leergebiedoverstijgende kerndoelen]

U gaat in een groepje gezamenlijk aan de slag met het reflecteren op de leerlijn "samenwerken".
U discussieert met uw groepsgenoten over de wijze waarop u momenteel aandacht besteedt aan het thema samenwerken in uw klas en
U reflecteert met uw groepsgenoten op:
• De opbouw en de inhoud van de leerlijn;
• De eventuele concrete aanpassingen voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;

Sprekers

  • Hans Pietersen

De Toekomstklas - Praktische toepassing leerlijnen (vanuit lesvoorbeelden praktijk + bevragen deelnemers) so/po (VOL)

21st Century skills, 21e -eeuws leren en toekomstgericht onderwijs. Allemaal 'gevleugelde begrippen' in het onderwijs. We zijn het collectief eens over het feit dat er in de toekomst andere competenties van werknemers wordt verwacht. Maar hoe zorg je er in de klas voor dat leerlingen deze competenties ontwikkelen? Daarvoor is er www.toekomstklas.nl!

Mijn naam is Rudger Minnee. Leerkracht speciaal onderwijs cluster 4 op de Mulock Houwerschool in Amersfoort.

Na de Master Special Education Needs (1e jaar specialist leerproblemen, 2e jaar gedragsspecialist) zocht ik naar meer didactische verdieping. Aangezien onderwijsvernieuwing al langer mijn interesse heeft, was de keuze voor de opleiding 'specialist 21e eeuws leren' snel gemaakt.

Tijdens deze opleiding kwam ik er achter dat er al veel geschreven is over toekomstgericht onderwijs en 21st century learning skills. Het vinden van werkvormen die bruikbaar zijn in de dagelijkse lespraktijk gericht op toekomst gericht leren, was een grote(re) uitdaging.
Zodoende ontwikkelde ik toekomstklas. De plek voor lessuggesties, werkvormen en verwerkingsopdrachten die gebruik maken van 21e -eeuwse vaardigheden.

Met het inrichten van deze website was dan ook het doel om samen met iedere onderwijsprofessional concrete werkvormen te verzamelen die (breed) inzetbaar zijn binnen het (basis)onderwijs, specifiek gericht op het toekomst gericht leren. Een verzamelplaats waar je lesideeën vindt en aanbiedt. Kortom deelt!

Een website waarin we ideeën en werkvormen delen, met als doel onze leerlingen 21e -eeuwse vaardigheden aan te leren.
Dat is samenwerken aan een toekomstgericht onderwijs!

Sprekers

  • Sigrid Loenen
  • Rutger Minnee

Digitale geletterdheid in de praktijk (po-vo) (VOL)

Digitale geletterdheid is het geheel van digitale kennis en vaardigheden die je nodig hebt om te functioneren in het leven, bij het leren en werk. Die kun je netjes en gestructureerd via leerdoelen in een curriculum gieten. Maar digitale geletterdheid is meer dan een optelsom van meetbare leerdoelen, met een voorspelbare uitkomst. Ook hoe we buiten de klas digitaal met elkaar omgaan is van invloed.
In maart 2018 gaat een ontwikkelteam Digitale Geletterdheid ‘bouwstenen’ ontwikkelen, die leiden tot nieuwe kerndoelen en eindtermen. De verwachting is dat deze onderdeel worden van een nieuw curriculum. Dat betekent dat alle scholen straks hun leerlingen digitaal geletterd moeten maken.
In deze workshop leggen Allard Strijker (SLO) en Remco Pijpers (Kennisnet) uit wat digitale geletterdheid precies inhoudt en welke stappen je als school al kunt zetten. Daarbij komt bijvoorbeeld ook digitaal burgerschap aan bod.
 

Sprekers

  • Remco Pijpers
  • Allard Strijker

Digitale innovatie in cultuur en erfgoedonderwijs

Zoek je naar ideeën en inspiratie voor digitale innovatie in kunst- en erfgoedonderwijs? Heb je interesse om digitale middelen in te zetten in culturele activiteiten in zowel de klas of op locatie en daarmee 21e eeuwse vaardigheden te versterken? In deze workshop presenteren we niet alleen de opbrengsten van het zogenaamde DICHE-project (Digital Innovation in Cultural and Heritage Education in the light of 21st century learning), maar laten we jullie ook ervaren hoe het is om met een aantal applicaties aan de slag te gaan. Met voortdurend de vraag in het achterhoofd: wat levert dit me op voor mijn eigen werkpraktijk?

Dorien Wijstma en Arja van Veldhuizen werken allebei bij Landschap Erfgoed Utrecht. Jurriaan Kamp werkt bij de Marnix Academie. Beide organisaties waren betrokken bij het Eramus+ project Diche.

Sprekers

  • Jurriaan Kamp
  • Dorien Wijstma

Onderzoekend en ontwerpend leren bij OJW geeft ruimte aan 21e eeuwse vaardigheden (VOL)

U gaat in een groepje zelf aan de slag met het zoeken naar oplossingen voor een probleem uit Natuur en techniek. U reflecteert met uw groepsgenoten op:
• welke stappen u zet om tot een oplossing te komen en deze te realiseren;
• vaardigheden en kennis die u gebruikt tijdens dit proces;
• en discussieert over verbindingen van 21ste-eeuwse vaardigheden met onderzoeken en ontwerpen bij wetenschap & technologie, een ander speerpunt binnen het basisonderwijs.
De mogelijkheden in de onderwijspraktijk worden bediscussieerd aan de hand van foto's en korte videofragmenten van praktijksituaties in groepen 3 - 8. Na afloop ontvangt u een lesvoorbeeld en een set posters over onderzoekend en ontwerpend leren.

Sprekers

  • Marja van Graft

Praktische toepassing leerljnen (vanuit lesvoorbeelden) + bevragen deelnemers voor voortgezet onderwijs

U maakt kennis de verschillende 21e vaardigheden en wat deze kunnen betekenen voor uw vak.Vervolgens gaat u in tweetallen zelf aan de slag met een opdracht waarin één of meer 21e -eeuwse vaardigheden worden geïntegreerd. Hierbij kunt u gebruik maken van de verschillende leerplankaders die geschreven zijn voor de verschillende 21e eeuwse vaardigheden. Vervolgens reflecteert u met een ander tweetal op de stappen die u moet zetten om een vaardigheid een plaats te geven in een bestaande opdracht.
 

Sprekers

  • Wim Spek

Waar een skill is, is een weg (VOL)

De CED-Groep ontwikkelt op dit moment Skillis. Deze vakoverstijgende aanpak ondersteunt leerkrachten en leerlingen bij het leren van vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn.
Dit toekomstgericht onderwijs is compact en concreet uitgewerkt rond vier kernvaardigheden:
denkkracht, samenwerken, zelfregulatie en perspectief nemen.
Geen keurslijf, maar heldere aanwijzingen voor handelen in de groep, waarin eigen keuzes gemaakt kunnen worden. Én in te zetten op allerlei momenten van de schooldag, in vrijwel iedere lessituatie. Wat Skillis is en hoe je er morgen op school mee aan de slag kunt, vertellen we u graag tijdens deze workshop.
 

Sprekers

  • Winnie Boeter