21st Century skills, 21e -eeuws leren en toekomstgericht onderwijs. Allemaal 'gevleugelde begrippen' in het onderwijs. We zijn het collectief eens over het feit dat er in de toekomst andere competenties van werknemers wordt verwacht. Maar hoe zorg je er in de klas voor dat leerlingen deze competenties ontwikkelen? Daarvoor is er www.toekomstklas.nl!

Mijn naam is Rudger Minnee. Leerkracht speciaal onderwijs cluster 4 op de Mulock Houwerschool in Amersfoort.

Na de Master Special Education Needs (1e jaar specialist leerproblemen, 2e jaar gedragsspecialist) zocht ik naar meer didactische verdieping. Aangezien onderwijsvernieuwing al langer mijn interesse heeft, was de keuze voor de opleiding 'specialist 21e eeuws leren' snel gemaakt.

Tijdens deze opleiding kwam ik er achter dat er al veel geschreven is over toekomstgericht onderwijs en 21st century learning skills. Het vinden van werkvormen die bruikbaar zijn in de dagelijkse lespraktijk gericht op toekomst gericht leren, was een grote(re) uitdaging.
Zodoende ontwikkelde ik toekomstklas. De plek voor lessuggesties, werkvormen en verwerkingsopdrachten die gebruik maken van 21e -eeuwse vaardigheden.

Met het inrichten van deze website was dan ook het doel om samen met iedere onderwijsprofessional concrete werkvormen te verzamelen die (breed) inzetbaar zijn binnen het (basis)onderwijs, specifiek gericht op het toekomst gericht leren. Een verzamelplaats waar je lesideeën vindt en aanbiedt. Kortom deelt!

Een website waarin we ideeën en werkvormen delen, met als doel onze leerlingen 21e -eeuwse vaardigheden aan te leren.
Dat is samenwerken aan een toekomstgericht onderwijs!

Tijd en locatie

    • vol