De CED-Groep ontwikkelt op dit moment Skillis. Deze vakoverstijgende aanpak ondersteunt leerkrachten en leerlingen bij het leren van vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn.
Dit toekomstgericht onderwijs is compact en concreet uitgewerkt rond vier kernvaardigheden:
denkkracht, samenwerken, zelfregulatie en perspectief nemen.
Geen keurslijf, maar heldere aanwijzingen voor handelen in de groep, waarin eigen keuzes gemaakt kunnen worden. Én in te zetten op allerlei momenten van de schooldag, in vrijwel iedere lessituatie. Wat Skillis is en hoe je er morgen op school mee aan de slag kunt, vertellen we u graag tijdens deze workshop.
 

Tijd en locatie

    • vol