Inspelen op specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als het gaat om samenwerken [met een uitstapje naar de leergebiedoverstijgende kerndoelen]

U gaat in een groepje gezamenlijk aan de slag met het reflecteren op de leerlijn "samenwerken".
U discussieert met uw groepsgenoten over de wijze waarop u momenteel aandacht besteedt aan het thema samenwerken in uw klas en
U reflecteert met uw groepsgenoten op:
• De opbouw en de inhoud van de leerlijn;
• De eventuele concrete aanpassingen voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;

Tijd en locatie

    • 17 van 25 plaatsen beschikbaar