Digitale geletterdheid is het geheel van digitale kennis en vaardigheden die je nodig hebt om te functioneren in het leven, bij het leren en werk. Die kun je netjes en gestructureerd via leerdoelen in een curriculum gieten. Maar digitale geletterdheid is meer dan een optelsom van meetbare leerdoelen, met een voorspelbare uitkomst. Ook hoe we buiten de klas digitaal met elkaar omgaan is van invloed.
In maart 2018 gaat een ontwikkelteam Digitale Geletterdheid ‘bouwstenen’ ontwikkelen, die leiden tot nieuwe kerndoelen en eindtermen. De verwachting is dat deze onderdeel worden van een nieuw curriculum. Dat betekent dat alle scholen straks hun leerlingen digitaal geletterd moeten maken.
In deze workshop leggen Allard Strijker (SLO) en Remco Pijpers (Kennisnet) uit wat digitale geletterdheid precies inhoudt en welke stappen je als school al kunt zetten. Daarbij komt bijvoorbeeld ook digitaal burgerschap aan bod.
 

Tijd en locatie

    • vol