Sessies

Als je begrijpt wat ik bedoel: De PISA-begripsprocessen als onderwijs- en toetsmethode

In deze workshop gaan we in op het toetsen van leesvaardigheid op basis van de begripsprocessen die PISA onderscheidt en bespreken we de consequenties daarvan voor de leerlijn leesvaardigheid. Deze begripsprocessen bieden namelijk een helpende hand bij het ontwerpen van zowel leesvaardigheidslessen als -toetsen. 

Tijdens deze workshop worden deelnemers uitgedaagd om samen, aan de hand van één of enkele casussen, na te denken over een aanpak van leesvaardigheid die aansluit bij de wetenschappelijke inzichten van PISA. Na de workshop gaan deelnemers naar huis met concrete les- en/of toetsideeën voor de eigen lespraktijk. 

Sprekers

  • Leonie Goutier
  • Jacquelien Kool

Argumenteren bij Nederlands en geschiedenis: Transfer tussen vakken

In de praktijk blijkt dat er weinig tot geen transfer is tussen Nederlands en de zaakvakken. Hoe kunnen we die transfer voor elkaar krijgen? Met die vraag zijn wij aan de slag gegaan.  
In een lessenserie voor vwo 3 over oorlogsvluchtelingen komt bij Nederlands en geschiedenis de theorie van argumenteren aan de orde. Het doel is dat leerlingen beter in staat zijn om verborgen argumenten in rijke teksten te herkennen. Ook is deze uitdagende lessenserie bedoeld om de manier waarop leerlingen hun standpunten onderbouwen te verbeteren. In deze workshop willen we graag de lessenserie toelichten en onze opbrengsten en ervaringen delen met de deelnemers.

Sprekers

  • Remco Menke
  • Anita Smits

Hoe ziet de leesdidactiek-gereedschapskist van onze toekomstige leraren Nederlands eruit?

Naast docenten en wetenschappers zijn ook lerarenopleiders betrokken bij het project Na PISA de Lente. De lerarenopleiding is immers de start voor de nieuwe docenten Nederlands. Na PISA de Lente bracht de impuls om een kwaliteitskaart leesdidactiek op te zetten. Wat moet een toekomstig docent Nederlands minimaal in zijn/haar leesdidactiek-gereedschapskist hebben? Wat heb je gemist als je terugdenkt aan je eigen lerarenopleiding? En wat hebben docenten in spe in de huidige lespraktijk nodig om leesvaardigheid goed te doceren? In deze workshop lichten we de kernaspecten van de kwaliteitskaart leesdidactiek toe en we gaan vooral graag in gesprek hierover met docenten en lerarenopleiders.

Sprekers

  • Anke van Oosterhout
  • Heleen Vellekoop

Leerlingen doelgericht en samen laten lezen, hoe doe je dat? (VOL)

In het dagelijks leven lees je teksten nooit zomaar. Je wilt bijvoorbeeld iets te weten komen over de nieuwe plannen van het kabinet. Ook voor onze leerlingen is lezen met een doel belangrijk. Maar hoe zorg je als docent voor zo'n authentieke, functionele context waarin leerlingen ook nog leren om leesstrategieën flexibel in te zetten? Aan de hand van een kennisclip van Hilde van Keer bespreken we hoe we leerlingen het nut van leesstrategieën kunnen laten ervaren en hoe we ze kunnen stimuleren om doelgericht en actief te lezen. Daarbij maken we gebruik van de sociale context, waarbij leerlingen zoveel mogelijk van en met elkaar leren.

Sprekers

  • Sonja van Overmeeren

Makkelijker, altijd en overal! Iedereen kan taalsteun geven

Iedereen is het ermee eens, maar wie doet er nu echt wat aan? Wanneer je docenten spreekt, vinden ze allemaal dat leerlingen slechter lezen de laatste jaren. Bij Nederlands wordt hier natuurlijk aandacht aan besteed. Maar bij veel gammavakken vrijwel niet. Hoe kunnen we dit voor docenten makkelijker maken? Zodat ze altijd en overal aandacht aan leesvaardigheid kunnen besteden. 

Wij hebben onderzoek gedaan naar hoe docenten gemakkelijker opdrachten met taalsteun kunnen inzetten zodat leerlingen gerichter met teksten aan de slag kunnen gaan. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen meer begrip krijgen van de tekst. Onze resultaten delen we tijdens deze workshop en we laten deelnemers oefenen met een opdracht zoals we in de lessen gegeven hebben. 

Sprekers

  • Gijs Vermeulen
  • Carolien Wolff-Schoemaker