In de praktijk blijkt dat er weinig tot geen transfer is tussen Nederlands en de zaakvakken. Hoe kunnen we die transfer voor elkaar krijgen? Met die vraag zijn wij aan de slag gegaan.  
In een lessenserie voor vwo 3 over oorlogsvluchtelingen komt bij Nederlands en geschiedenis de theorie van argumenteren aan de orde. Het doel is dat leerlingen beter in staat zijn om verborgen argumenten in rijke teksten te herkennen. Ook is deze uitdagende lessenserie bedoeld om de manier waarop leerlingen hun standpunten onderbouwen te verbeteren. In deze workshop willen we graag de lessenserie toelichten en onze opbrengsten en ervaringen delen met de deelnemers.

Tijd en locatie

    • Pingu├»n
      21 van 30 plaatsen beschikbaar