In deze workshop gaan we in op het toetsen van leesvaardigheid op basis van de begripsprocessen die PISA onderscheidt en bespreken we de consequenties daarvan voor de leerlijn leesvaardigheid. Deze begripsprocessen bieden namelijk een helpende hand bij het ontwerpen van zowel leesvaardigheidslessen als -toetsen. 

Tijdens deze workshop worden deelnemers uitgedaagd om samen, aan de hand van één of enkele casussen, na te denken over een aanpak van leesvaardigheid die aansluit bij de wetenschappelijke inzichten van PISA. Na de workshop gaan deelnemers naar huis met concrete les- en/of toetsideeën voor de eigen lespraktijk. 

Tijd en locatie

    • Werf
      16 van 30 plaatsen beschikbaar