Sprekers

Paul van den Broek

Paul van den Broek doet onderzoek naar de processen die plaatsvinden tijdens begrijpend lezen en wat daarbij mis kan gaan, en naar de ontwikkeling van de benodigde leesvaardigheden en hoe onderwijs daar aan kan bijdragen. Hij was lid van het OESO expert team dat de PISA 2018 leestoets heeft ontwikkeld en medetrekker van diverse Europese onderzoeksinitiatieven betreffende (leren) lezen in een digitale wereld.

Marian Bruggink

Drs. Marian Bruggink is onderzoeker en ontwikkelaar bij het Expertisecentrum Nederlands. Ze schreef diverse publicaties over mondelinge taalvaardigheid voor het basisonderwijs, waaronder ‘Honderduit: Handreiking voor doelgericht en creatief werken aan mondelinge taalvaardigheid’ en de ‘Reflectiewijzer Mondelinge taalvaardigheid s(b)o’ (in samenwerking met de Inspectie van Onderwijs). Samen met Judith Stoep schreef ze in opdracht van NRO een overzichtsartikel over Gesproken Taalinterventies op Onderwijskennis.nl.

Boukje Bruins

Boukje Bruins studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt momenteel als.

hogeschooldocent taal en docent-onderzoeker aan Hogeschool KPZ. Ze richt zich op het schrijfonderwijs, begrijpend lezen en de rol van de jeugdliteratuur binnen de verschillende domeinen. 

Jantien Dhont

Jantien Dhont is curriculumontwikkelaar/taalexpert primair onderwijs en lid van het kernteam Programma Basisvaardigheden bij SLO.  

Petra de Lint

Petra de Lint is leerkracht geweest op basisscholen in binnen- en buitenland en werkte als conceptauteur voor een taal- en begrijpendleesmethode van Noordhoff. Naast de pabo heeft ze ook een studie communicatiewetenschappen en een postdoctoraal journalistiek gedaan. Ze heeft jaren voor diverse organisaties, media en doeleinden teksten geschreven. Bij Uitgeverij Querido heeft ze zich verdiept in creatief schrijven.

Bernadette de Munk

Bernadette de Munk heeft een achtergrond als organisatieadviseur in het onderwijs en nu tijdelijk programmamanager a.i. van het Programma Basisvaardigheden bij SLO.

Suzanne van Norden

Suzanne van Norden is de auteur van meerdere boeken over taal- en schrijfonderwijs voor de basisschool, waaronder Iedereen kan leren schrijven (2018). Zij werkte als pabodocent op de Marnix Academie in Utrecht en nu als zelfstandige consulent/trainer in het basisonderwijs. Zij houdt een blog bij over schrijven op www.iedereenkanlerenschrijven.nl.

Erik van Os

Erik van Os schrijft al zo lang hij kan schrijven. Hij volgde een opleiding tot kleuterleider en studeerde enkele jaren Nederlands. Hij werkte als groepsleider, kleuterleider, poppenspeler,  brugwachter, gezondheidsvoorlichter en hoofdredacteur van een kindertijdschrift.
Sinds 1992 verschijnen er van hem kinderboeken, liedjes en versjes (o.a. voor Sesamstraat en de Boterhamshow) die hij meestal samen schrijft met zijn vrouw Elle van Lieshout. Hun prentenboeken worden wereldwijd uitgegeven. Door de vele AVI leesboeken is zijn werk in veel klaslokalen en bibliotheken te vinden. In 2019 verscheen zijn eerste dichtbundel voor volwassenen Had ik maar leuke kinderen.

Foto Erik van Os gemaakt door: fotograaf Annemarie Terhell. 

Bea Pompert

Bea Pompert is nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, Landelijk Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Zij is auteur van de boeken ‘Thema’s en taal’ en ‘Lezen en schrijven doe je samen’. 

Joanneke Prenger

Rob van de Sande

Ik ben begonnen als meester in het basisonderwijs en doorgegroeid naar leraar Nederlands op de pabo. Vervolgens ben ik 2 jaar teruggegaan naar de werkvloer om in te vallen in de provincie Zeeland: ‘Meester aan zee’. De afgelopen 2 jaar ben ik aan de slag gegaan op de pabo in Vlissingen: Taal & Media. De rode draad in mijn leven bestaat uit kinderboeken, kinderTV, video en audio. Nu het zo triest gesteld is met de leesvaardigheid in Nederland, kan ik deze expertise inzetten bij het opzetten van projecten om een betere leescultuur te creëren op basisscholen en thuis. Lezen kan de achterstand bij kinderen enigszins verkleinen en daarmee bijdragen aan een gezond burgerschap. En dat heeft de jonge generatie nodig om het beste uit het leven te halen.

Judith Stoep

Dr. Judith Stoep is als senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands penvoerder van verschillende projecten die betrekking hebben op de taal- en leesontwikkeling van het jonge kind en kinderen met een beperking in de spraak-, taal- en communicatieontwikkeling. Samen met voorschoolse voorzieningen en scholen voor primair en speciaal onderwijs voert ze praktijkgerichte onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit. Ze combineert sinds 2011 haar werkzaamheden bij het Expertisecentrum Nederlands met het geven van onderwijs aan de Radboud Universiteit, bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. Judith is auteur van diverse themapagina’s over taal binnen Onderwijskennis.nl.

Anne-Christien Tammes

Anne-Christien Tammes is curriculumontwikkelaar/taalexpert primair onderwijs en lid van het kernteam Programma Basisvaardigheden bij SLO.  

Chiel van der Veen

Chiel van der Veen is universitair hoofddocent en hoofd van de sectie onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op leren en sociale interactie. 

Marleen Zwama

Marleen Zwama is leerkracht op basisschool De Klimboom in Dronten.
Na het volgen van de Masteropleiding Leren & Innoveren ben ik mij gaan verdiepen in het begrijpend lezen onderwijs. In samenwerking met de KPZ heb ik op de school waar ik werkzaam ben onderzoek gedaan naar het integreren van jeugdliteratuur gericht op het vak geschiedenis bij het begrijpend lezen onderwijs. Ik ben hierdoor zo enthousiast geraakt dat ik momenteel bezig ben om een driejarige cyclus te ontwikkelen voor begrijpend lezen onderwijs aan groep 6-7-8 op De Klimboom, waarbij rijke teksten het uitgangspunt vormen om motiverend, nieuwsgierig en thematisch begrijpend lezen onderwijs te realiseren.