Sprekers

Luc Koning

Luc Koning is orthopedagoog bij het Pravoo-instituut en houdt zich bezig met kleuteronderwijs, is beheerder van een kindvolgsysteem voor kinderen van 0-4 jaar. Hij is ook beheerder van de digitale gedragsorthotheek en houdt zich vooral bezig met de lees/spellingontwikkeling van kinderen. Daarnaast is hij promovendus bij de RUG.

Carlijn Pereira

Carlijn Pereira is beleidsadviseur bij de Taalunie. Zij is verantwoordelijk voor het leesbeleid en secretaris van de Taalraad.

Joanneke Prenger

Heleen Rijckaert

Heleen Rijckaert is beleidsadviseur bij de Taalunie. Zij volgt het leesbeleid op, en werkt daarnaast aan projecten rond NT2 en meertaligheid.

Els Stronks

Els Stronks is hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Voor Schrijfakademie.nl hield ze zich al bezig met literatuuronderwijs bij het schoolvak Nederlands (http://litlab.nl). 

Nicole Swart

Nicole Swart is onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands met een specialisatie in begrijpend lezen en woordenschat in het basisonderwijs. Ze richt zich in haar onderzoek met name op het onderzoeken van de leesvaardigheid van leerlingen in het po en vo (o.a. Peil.Onderwijs Leesvaardigheid einde (s)bo, Peil.Onderwijs Lezen en Rekenen vo, PIRLS en PISA). In 2017 is ze gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op haar onderzoek naar de rol van woordenschat bij begrijpend lezen bij leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs.